Prikning i uge 30.

Hej Kære golfere 🙂

Den oprindelige plan var at proppe greens i uge 30, men den udskyder vi og prikker almindeligt i stedet for. Greens er super fine på nuværende tidspunkt og ser ingen grund til at “ødelægge” dem midt i ferie perioden. Vi prikker med 8mm spyd og topdresser efterfølgende, så spillet bliver berørt minimalt, propningen kommer umiddelbart efter klubmesterskaberne. Til alle jeg der var klar på at hjælpe i uge 30, nyd ferien og så ses vi når det går løs næste gang.

 

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

Greenspeed og propning i uge 30.

Hej kære golfere.

Vi arbejder i disse dage på at hæve hastigheden på greens til ca. 9. Det er der vi vil ligge i hverdagen, men det kræver en række tiltag. Vi er ganske få greenkeepere ansat, så en af de løsninger vi arbejder på er nogle nye klippeled til vores nuværende greensklipper. Det gør vi for at kunne løse 2 arbejdsgange i 1 klipning, mini “vertikalskæring” og klipning på samme tid. Vi har heldigvis meget sunde greens der er fyldt med græs og uden sygdom, men alt det græs sløver også rullet på bolden, så nu tager vi en masse græs ud af greens og på den måde hæver vi farten.

I uge 30 skal vi tage propper ud af vores greens, det bliver med 8mm og efterfølgende fylder vi sand i disse huller. Vores greens er stadig fyldt med filt og det er enormt vigtigt at vi kommer det til livs, så vi kan få lækre greens at putte på. Til den opgave drømmer jeg om en flok frivillige med sneskovle og nogen der kan køre lidt køretøjer. det bliver onsdag og torsdag i uge 30 fra 0730- ca. 1100, der kommer en seddel op i klubhuset hvor man kan melde sig som hjælper 🙂

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

 

Prikning og status på greens

kære golfere 🙂

I aften og i morgen vil greens blive prikket og efterfølgende topdresset. De gode greens lader vente på sig i år og jeg vil i denne tekst belyse lidt af de udfordringer der skaber dette. Vi prikker fordi at vores greens er ramt af ca. 6-8 centimeter filtlag, dette filtlag er skabt igennem en periode på ca. 5-7 år og er nu noget vi bliver nød til at komme til bunds i. Jeg vil ikke komme for meget ind på de tekniske detaljer hvad der skaber filt, men det er gammelt dødt materiale, som er så kompakt at man næsten ikke kan rive det fra hinanden. Det har en del følgeskader som skal tages ret alvorligt, den ene er den vi oplever lige nu og det er horisontal vækst. de græstyper vi bruger, gror ikke kun vertikalt men også til siden, krybende hvene hedder det, men når jorden er så kompakt som den er pga filtlaget, så kan græsset ikke komme til siden og lukke de små huller som er i vores greens lige pt. Det næste er at vandet har meget svært ved at komme igennem filtlaget, så det kræver at vi hjælper det på vej, med prikning og vertikalskæring. Hvordan kommer vi så af med vores filt er der nok nogen der gerne vil vide. Det er egentlig ret så simpelt, masser af sand og god gødningsbalance. Planen er ca. 200 tons sand hvert eneste år de næste 3 år og det vil ske ved prikning 1 gang i måneden med 8mm solid tines(påvirker stort set ikke spillet), 2 gange propning, hvor vi tager det døde materiale ud og erstatter det med fint sand, dybde 8cm og 8mm spyd. Så tager vi den store omgang i starten af oktober med en dybde på ca. 20cm og 12mm spyd, her skal der bagefter bruges omtrent 60 tons sand for at fylde hullerne op. Vi skal have så meget kontrol over vores filt at vi skal tage propper op max 1 gang årligt.

Det næste er så at temperaturen i vores jord er meget lav, ca 10 grader og det skyldes meget lave nattetemperaturer, græsset gror ved ca. 8 grader, men når temperaturen om natten er omkring frysepunktet, så skal vi langt op af dagen før der sker noget med væksten.

Slutteligt så døjer hele golf Danmark enormt meget med stankelbens larver der spiser af vores rodnet lige for tiden. Vinteren har været MEGET mild og stankelbenslarverne er enormt mange. De skulle gerne være ude i løbet af de næste par uger.

Generelt set, så mangler vores greens stort set alle former for mikro næring. Det er på ingen måder optimalt, men jeg tilfører de manglende mængder over de næste par år.

Det tager 3-5 år at ændre en jordbundsstruktur, men det er nødvendigt med den kvalitet som jeg og baneudvalget ønsker. Greens vil hvert år blive gradvist bedre og sundere, men det er en proces som vi skal igennem.

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

Banestatus 20 April

Kære golfspillere 🙂

I denne uge vil greens blive prikket med 8mm solid tines og efterfølgende rullet, spillet vil blive minimalt berørt. Det gør vi for at lukke de sidste huller efter propningen.

MVH Chefgreenkeeper Per Ditlev

Bunkers ude af spil og lukning af greens

Hej kære golfere.

Den 21. November er riverne taget ud af bunkers, så de er ikke længere i spil. Man skal droppe sin bold korteste vej ud af bunkeren, ikke nærmere flaget og dette uden straf.

Greens er nu i en tilstand hvor de har brug for hvile. Greens vil derfor blive lukket Mandag den 2 December og derfra vil det kun være muligt at benytte sig af spil til vintergreens.

 

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev

Vinteren er på vej.

Hej kære golfere.

Vinteren er så småt begyndt at vise sig og vi bliver nød til at indstille os på snart at skulle bruge “vinter banen”. Vintergreens har fået flag i hullerne og disse “greens” skal bruges ved frost/rimfrost. Der vil ligeledes blive lavet vinterteesteder på de fleste huller.

Vi bestræber os på at holde greens åbne frem mod december, men hvis der skulle opstå ny sygdom i greens eller den nuværende sygdom begynder at sprede sig, så er vi nød til at lukke. Det er i alles interesse at vi kan spille til sommergreens så meget som muligt, men greens er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at bære den belastning hele vinteren igennem.

Vintergreens er blevet klippet 1 gang på nuværende tidspunkt, men skal naturligvis klippes flere gange igennem vinteren, samtidigt vil vi topdresse dem og bruge tromlen når det er muligt, men forvent ikke noget godt rul.

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper.

Prikning af fairways og greens.

Hej Kære Golfere.

I det næste stykke tid vil der køre en traktor rundt på vores fairways og prikke huller i jorden. Det gøres for at løsne jorden, og give vandet mulighed for at trænge ned til rodnettet, en bonus er at vores fairways også vil blive jævnet ud.

Greens vil blive prikket i uge 45 og efterfølgende tromlet.

Vintergreens er blevet klippet for første gang i denne uge og skal så topdresses snarest. det er planen at disse greens skal tromles og klippes i 6mm højde, så bolden vil trille nogenlunde.

 

MVH Per Ditlev

Nedbør på banen

Hej kære golfere.

Som nogen nok har lagt mærke til, så har vi fået en del nedbør i den senneste tid. Det giver nogle begrænsninger hvad der angår banepleje, indsamling af bolde på træningsbanen osv. Vi gør hvad vi kan for at holde banen åben for spil og svampesygdomme væk fra banen, men det er udfordrende. Planen var oprindeligt at vi skulle have klargjort vintergreens i denne periode, men det er desværre fysisk umuligt. Vi går igang så snart vi kan og planen er at de vil blive klippet i ca. 100m2 størrelse, klippehøjden bliver 6mm og de vil blive topdresset med rent sand.

Stien fra hul 18 op over volden og forbi klubhuset bliver flittigt brugt og det glæder os i baneudvalget, at så mange tager denne nye rute til sig. Denne rute er blevet lavet så man ikke generer spillere på teestedet hul 10 og ikke slider på græsset foran og bagved teestedet på hul 10. Der er dog stadig en gruppe spillere der ikke synes at det er en god ide og tager deres egen alternative rute på vej væk fra hul 18, vi i baneudvalget håber at den gruppe spillere prøver at vænne sig til den nye rute rundt om klubhuset. Hvis man er gæst på andre baner, så håber jeg da at man følger de opslåede skilte og regler for færdsel på deres bane.

Banen har det egentlig ok, greens er lidt sygdomsramte, men det er hvad man kan forvente i denne meget fugtige periode. jeg sprøjter jævnligt efter alle kunstens regler og det kombineret med luft til greens(propning), så håber jeg vi kommer godt igennem vinteren.

Ros til alle jer spillere for at rette nedslagsmærker op og lægge turf tilbage på plads, sjældent set bedre 🙂

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

Oplæg på fairways og forgreens

Hej kære golfere.

På grund af den senere tids massive nedbør, så spiller vi med oplæg på fairways og forgreens. Man markerer sin bold, må løfte og rense den og genplacere inden for et scorekort.

De næste par dage propper vi som udmeldt greens og topdresser efterfølgende. Vi har en del filt i vores greens og det giver dårlige vækstbetingelser samt kort rodnet, ved at proppe sikrer vi os bedre dræning og vækstbetingelser ved at tilføre sand i vækstlaget. Vi propper med 8mm og en dybde på 7cm, hvilket er nok til at komme igennem filtlaget og give os langt bedre greens i fremtiden.

 

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper