Baneinfo

I bestræbelserne på at skabe den bedst mulig bane for medlemmer og gæster, har der fra forårets start været lavet nogle ændringer på banen. Disse ændringer har flere årsager. Blandt andet gennem analyse/resultat af “golfspilleren i centrum”, mandskabskapicitet i forhold økonomi, samt spille hastigheden på banen.
Vigtigt er det at understrege, at der ikke ønskes at gå på kompromis med kvalitet. Visionen med banen er at gøre den spilbar så mange måneder om året, med så høj en kvalitet som muligt.

Nedenstående er en beskrivelse af de ændringer der er lavet, samt de fremadrettet ændringer der løbende bliver implementeret i resten af sæsonen.

1. hul:
Rough mellem hul 1 og 2 er fjernet og vil fremtidigt blive klippet i semirough højde. Til efteråret er det planlagt at to store grupper med træer, inden det levende hegn og efter det levende hegn, beplantes. Dermed sikres det, at man altid kan finde sin bold mellem de to huller, men træerne skaber en naturlig forhindring.
Det levende hegn i højre side er blevet beskåret, da der her er planlagt en bunker, for at “samle” de bolde op, der rammer fairway og springer højre. Når fairways er meget hårde stopper bolden ikke før den rammer rough’en.

2. hul:
Æbletræet er blevet fældet primært fordi det var sygt og fordi det gav en del udfordringer i forhold til pleje niveau og vores maskiner. Samtidigt var placeringen ikke optimal, på et hul hvor fairway er meget smal. Træets placering gjorde, at selv med et slag midt i fairway blev man straffet med et uspilleligt leje. Samtidig er hullets længe taget med i betragtning, for at skabe et så fair forløb uanset niveau. Puklen venstre om æbletræet er ligeledes blevet jævnet. Fairway ønskes mere bred og længere væk fra søen da der ofte har været problemstillinger, omkring søen i højre, da den ikke er synlig.
Til efteråret plantes der et større træ lige venstre om søen, for at have et pejlemærke i forhold til søen.

3. hul:
Foran 3. green og på green, samles der ved større regnmængder, meget vand i dette område. Derfor er det planlagt der skal laves et dræn arbejde i dette område.

4. hul:
Det levende hegn i højre side er beskåret for at kunne få bedre indikation af spilleretning, samt synliggøre bunkeren i højre side. Det etableres dræn i bunden af fairway start og ledes over i søen mod hul 6.

5. hul:
Bunkerne over green er blevet fjernet. Der er flere argumenter for at denne bunker skulle væk. 1. bunkeren kan ikke ses fra teestedet. 2. slag fra bunkeren til en green med så meget hældning væk fra spilleren, gjorde det næsten umuligt at stoppe den på green. 3. grundet de meget skrå kanter ned til bunkeren, var den yderst vanskelig at vedligeholde for greenkeeperne.

6. hul:
Der er sket flere ændringer på hul 6. Det primære formål med hullet er at skabe et mere lige drive, uden at fairway stoppes af meget dyb bunker, samt stejle pukler med rough. Puklerne er også fjernet for at greenkeeperne har mulighed for klippe området, hvilket har været yderst besværliggjort af hældningen på puklerne. Der bliver et område med semirough omkring vejen på tværs af fairway. På hul 6 udføres der ligeledes større drænarbejde i dette område.
Søen og gruppen med træer til venstre overvejes at gøres til et stort hazardområde. Som på hul to kan der ligeledes her opstå tvivlsspørgsmål, omkring bolden er i søen eller i træerne (især fra hul 4). Med de forventede nye 2019 regler omkring hazarder, vil dette kunne gøres til en stor parallel vandhazard.

8. hul:
Fairway bliver klippet mere ind i højre side, for at indikere en spilleretning mere mod green. Med den tidligere klipning pegede den direkte mod 12. green, hvilket især for gæster, skabte forvirring omkring spilleretning. Samtidig er der planlagt beplantning af mange træer mellem 8. og 12. fairway, for at “skjule” 12.  green når man står på 8. tee.

10. hul:
Venstre om bunkeren (den der ligger omkring 120 meter fra green) bliver fairway klippet en del mere ind i venstre side, samtidig med de 3 små træer der er placeret i semiroughen fjernes. Fairwayen venstre om bunkeren hælder rigtig meget, så for at sikre/belønne de gode slag midt i fairway, ændres forløbet af fairwayen. Her overvejes der genplantning af nogle træer længere ud mod hul 11. Der vil i efteråret ligeledes blive plantet nogle træer mellem 10 green og teested på hul 8.

12. hul
Her er hegnet skåret ned så alle kan nyde den storslået udsigt der er til Genner bugt og søen på hul 17.
Hegnet vil blive holdt i en højde på 1,5 mtr. Den høje rough mellem green og hul 8 bliver klippet som semirough.

Det var en kort gennemgang af de ændringer der er lavet, samt hvilke overvejelser der ligger bag. Når de planlagte ændringer er implementeret kontaktes DGU vedr. rating af banen. Nogle forhindringer er fjernet, men samtidig er nye kommet til.

Prikning og propning, hvorfor?

Efter at have konstateret hvad der sker under jorden, kan man se at vores rodnet ikke har det så godt. Det skal vi have længere ned i jorden, metoderne til det, er at prikke og proppe og derefter fylde sand i, hvilket giver rødderne bedre vækstmuligheder.

Samtidig hjælper det på det tykke filtlag som pt. er 4-5 cm og det skulle gerne kun være 0,5-1 cm.

Vi bestræber os på at få proppet 2 gange og prikket 3 gang i løbet af sæsonen.

Sand på fairway

Vi får her i slutningen af april leveret 1000 tons sand som vi skal have kørt ud på fairway. Dette giver en bedre vandgennemtrængnings effekt, så vores fairway ikke er så våde i ydersæsonerne. Samtidig giver det en overflade hvor vi nemmere kan få vandet til at rende væk i de dræn som er rundt omkring.

Sand i bunkers

Med hensyn til sand i bunkers, er vi i gang med at finde den bedste løsning til at fylde små mængder strandsand i af gange, for at får en bedre spilkvalitet fra bunker af. Dette vil pågå igennem hele sæsonen.

Vi står overfor en weekend med åbnings turneringer både lørdag og søndag. Vi ser frem til fantastisk weekend med godt vejr og en bane i rigtig god stand.

Med ønsket om en god sæson.

Bestyrelsen & Baneudvalget.

Posted in .