Nyt fra banen

Her finder du vigtig information omkring greenkeepernes arbejde på banen og andet interessant information skrevet af vores egne greenkeepere.

Læs eventuelt vore vinterbaneregler her

 

Test af fairway robot…

Kære medlemmer

For tiden vil I kunne møde en selvkørende robotplæneklipper på vores dejlige golfbane.

Der er ikke tale om en lille robot som I kender dem fra haven, men en fairwayklipper i samme størrelse som vore normale fairwayklippere.

Maskinen er på prøve og af mærket Turflynx F315 og du kan se meget mere om den her www.turflynx.dk eller på https://www.facebook.com/turfscandinavia/

Maskinen er selvkørende og styres af vore greenkeepere. Maskinen kører udelukkende på el. Den har ingen hydraulik og kan derfor hverken spilde diesel eller hydraulikolie. Den har 3 forskellige sikkerhedssystemer

  • Laser
  • Radar
  • Bumper

Laseren holder øje med al trafik foran maskinen, mens radaren holder øje med al trafik rundt om maskinen. Hvis disse sikkerhedssystemer finder genstande større end 25 x 25 cm i dens kørselsretning stopper maskinen og afventer at genstanden fjerner sig igen.  Fjerner genstanden sig ikke indenfor rimelig tid, tilkaldes greenkeeperen.

Bumper er et gitter rundt om knivene, som skal påvirkes, dvs. påvirkes de f.eks. af en større sten, så stopper maskinen også.

Maskinen kan ikke bakke automatisk!

Maskinen klipper i lige linjer og afslutter med en ”æresrunde” i fairway kanten. Det betyder også at den ikke forsøger at køre uden om en spiller eller en golfbag som står i maskinens kørselsretning. 

Du kan derfor altid stille din golfbag bagved dig således at golfbag står mellem dig og maskinen, hvis du kan se at maskinen er på vej frem mod dig, der hvor du står på fairway og skal slå dit næste slag. Maskinen vil stoppe bag din bag, afvente dit slag, og fortsætte når du går videre med din golfbag. Maskinen kører i øvrigt  kun 7 km/t.

Du vil også møde maskinen udenfor fairway, idet maskinen selv kører mellem de fairways som skal klippes i den af greenkeeperne fastlagte plan for dagen. Også her vil maskinen naturligvis stoppe for forhindringer.

Hvis du, som spiller på banen, oplever at maskinen ikke opfører sig som ovenfor beskrevet, så vil vi gerne have din oplevelse indmeldt til klubben/greenkeeperstaben hurtigst muligt, så vi kan reagere på din oplevelse.

Når I møder maskinen på banen, er følgende gældende:

Stil din bag i maskinens kørselsretning, hvis den skulle være på vej imod dig. Når maskinen stopper for din bag/vogn, så har du ro og tid til at slå dit slag, tage din bag/vogn fra foran maskinen og gå videre hvorefter maskinen automatisk starter med at klippe igen.

Vi anbefaler, at du ikke slår ud, hvis du er det mindste i tvivl, om I kan kommet til at ramme maskinen. Maskinen er ikke et sigtemål.  

Maskinen stopper ikke, hvis den møder en golfbold. Bolden kan derfor blive flyttet.

Rammer din bold den selvkørende fairwayklipper ved et uheld, skal bolden spilles som den ligger.

Hvis din bold flyttes af den selvkørende fairwayklipper, skal bolden uden straf genplaceres på dens oprindelige sted (som skal skønnes, hvis det ikke er kendt).

Den oprindelige bold skal bruges, når en bold skal genplaceres.

Undtagelse – ”En anden bold må benyttes, når den oprindelige bold ikke kan bringes til veje med en rimelig anstrengelse i løbet af få sekunder, bare spilleren ikke bevidst forårsagede, at bolden ikke kunne bringes til veje”. (se Regel 14.2)

Vi håber, at du som medlem vil tage godt imod denne test, som skal vise om maskinen kan håndtere netop vor banens udformning og betyde at vore greenkeepere kan fokusere på at løfte banestandarden endnu mere.

/

Greens og Propning i uge 40

Hej kære Golfere.

Efter et klubmesterskab med højhastighedsbolde på greens, så hæver vi nu klippehøjden en anelse og greens vil falde i fart. Det er med henblik på at skabe så meget sundhed i tæppet muligt, så vi forhåbentligt kan gå en vinter i møde uden skader og dermed kan spille på vores greens.

Greens er i skrivende stund ved at blive prikket med 8mm spyd og det er for at få fjernet noget af alt det vand der befinder sig i de øverste 6-8cm. Normalt ville jeg have varslet dette i noget bedre tid, men denne prikning er nødvendig pga de 78mm regn de sidste 14 dages tid. greens vil blive rullet efterfølgende, så spillet bliver generet minimalt.

Propning i uge 40 er uhyre vigtig for vores greens i fremtiden og vil blive udført med 12mm spyd, i en dybde af ca. 17cm. Jeg håber at i derude vil og kan hjælpe med opsamling af disse propper. Der hænger en seddel i klubhuset hvor man kan melde sig på, ellers kontakt mig gerne hvis i har spørgsmål.

MVH Per Ditlev / Chefgreenkeeper

/

Vertikalskæring, eftersåning og topdress.

Hej kære Golfere.

Den 19 og 20 august vil greens blive vertikalskåret, topdresset og eftersået. Rullet på bolden vil blive generet minimalt.

Vores greens har det rigtigt godt i denne sæson og med de nye tiltag i form af andre klippeled og en bedre gødningsbalance, så triller greens i hverdagen mellem 9 og 9,5. Vi vil med denne vertikalskæring gøre dem endnu mere jævne og få eftersået de pletter der måtte være, med en ny lækker græs 🙂

Vores fairways er ramt af en del ukrudt og lider desværre stadig efter tørken i 2018. Vi gøder dem 1 gang mere i år og det er min forventning at de til næste år vil være kommet sig en del mere.

 

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

/

Prikning i uge 30.

Hej Kære golfere 🙂

Den oprindelige plan var at proppe greens i uge 30, men den udskyder vi og prikker almindeligt i stedet for. Greens er super fine på nuværende tidspunkt og ser ingen grund til at “ødelægge” dem midt i ferie perioden. Vi prikker med 8mm spyd og topdresser efterfølgende, så spillet bliver berørt minimalt, propningen kommer umiddelbart efter klubmesterskaberne. Til alle jeg der var klar på at hjælpe i uge 30, nyd ferien og så ses vi når det går løs næste gang.

 

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

/

Greenspeed og propning i uge 30.

Hej kære golfere.

Vi arbejder i disse dage på at hæve hastigheden på greens til ca. 9. Det er der vi vil ligge i hverdagen, men det kræver en række tiltag. Vi er ganske få greenkeepere ansat, så en af de løsninger vi arbejder på er nogle nye klippeled til vores nuværende greensklipper. Det gør vi for at kunne løse 2 arbejdsgange i 1 klipning, mini “vertikalskæring” og klipning på samme tid. Vi har heldigvis meget sunde greens der er fyldt med græs og uden sygdom, men alt det græs sløver også rullet på bolden, så nu tager vi en masse græs ud af greens og på den måde hæver vi farten.

I uge 30 skal vi tage propper ud af vores greens, det bliver med 8mm og efterfølgende fylder vi sand i disse huller. Vores greens er stadig fyldt med filt og det er enormt vigtigt at vi kommer det til livs, så vi kan få lækre greens at putte på. Til den opgave drømmer jeg om en flok frivillige med sneskovle og nogen der kan køre lidt køretøjer. det bliver onsdag og torsdag i uge 30 fra 0730- ca. 1100, der kommer en seddel op i klubhuset hvor man kan melde sig som hjælper 🙂

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

 

/

Vertikalskæring

Kære golfere.

I uge 22 vil greens blive vertikalskåret, eftersået og topdresset.

 

Mvh Chefgreenkeeper / Per Ditlev

/

Prikning og status på greens

kære golfere 🙂

I aften og i morgen vil greens blive prikket og efterfølgende topdresset. De gode greens lader vente på sig i år og jeg vil i denne tekst belyse lidt af de udfordringer der skaber dette. Vi prikker fordi at vores greens er ramt af ca. 6-8 centimeter filtlag, dette filtlag er skabt igennem en periode på ca. 5-7 år og er nu noget vi bliver nød til at komme til bunds i. Jeg vil ikke komme for meget ind på de tekniske detaljer hvad der skaber filt, men det er gammelt dødt materiale, som er så kompakt at man næsten ikke kan rive det fra hinanden. Det har en del følgeskader som skal tages ret alvorligt, den ene er den vi oplever lige nu og det er horisontal vækst. de græstyper vi bruger, gror ikke kun vertikalt men også til siden, krybende hvene hedder det, men når jorden er så kompakt som den er pga filtlaget, så kan græsset ikke komme til siden og lukke de små huller som er i vores greens lige pt. Det næste er at vandet har meget svært ved at komme igennem filtlaget, så det kræver at vi hjælper det på vej, med prikning og vertikalskæring. Hvordan kommer vi så af med vores filt er der nok nogen der gerne vil vide. Det er egentlig ret så simpelt, masser af sand og god gødningsbalance. Planen er ca. 200 tons sand hvert eneste år de næste 3 år og det vil ske ved prikning 1 gang i måneden med 8mm solid tines(påvirker stort set ikke spillet), 2 gange propning, hvor vi tager det døde materiale ud og erstatter det med fint sand, dybde 8cm og 8mm spyd. Så tager vi den store omgang i starten af oktober med en dybde på ca. 20cm og 12mm spyd, her skal der bagefter bruges omtrent 60 tons sand for at fylde hullerne op. Vi skal have så meget kontrol over vores filt at vi skal tage propper op max 1 gang årligt.

Det næste er så at temperaturen i vores jord er meget lav, ca 10 grader og det skyldes meget lave nattetemperaturer, græsset gror ved ca. 8 grader, men når temperaturen om natten er omkring frysepunktet, så skal vi langt op af dagen før der sker noget med væksten.

Slutteligt så døjer hele golf Danmark enormt meget med stankelbens larver der spiser af vores rodnet lige for tiden. Vinteren har været MEGET mild og stankelbenslarverne er enormt mange. De skulle gerne være ude i løbet af de næste par uger.

Generelt set, så mangler vores greens stort set alle former for mikro næring. Det er på ingen måder optimalt, men jeg tilfører de manglende mængder over de næste par år.

Det tager 3-5 år at ændre en jordbundsstruktur, men det er nødvendigt med den kvalitet som jeg og baneudvalget ønsker. Greens vil hvert år blive gradvist bedre og sundere, men det er en proces som vi skal igennem.

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

/