Nyt fra banen

Her finder du vigtig information omkring greenkeepernes arbejde på banen og andet interessant information skrevet af vores egne greenkeepere.

Læs eventuelt vore vinterbaneregler her

 

Greenspeed og propning i uge 30.

Hej kære golfere.

Vi arbejder i disse dage på at hæve hastigheden på greens til ca. 9. Det er der vi vil ligge i hverdagen, men det kræver en række tiltag. Vi er ganske få greenkeepere ansat, så en af de løsninger vi arbejder på er nogle nye klippeled til vores nuværende greensklipper. Det gør vi for at kunne løse 2 arbejdsgange i 1 klipning, mini “vertikalskæring” og klipning på samme tid. Vi har heldigvis meget sunde greens der er fyldt med græs og uden sygdom, men alt det græs sløver også rullet på bolden, så nu tager vi en masse græs ud af greens og på den måde hæver vi farten.

I uge 30 skal vi tage propper ud af vores greens, det bliver med 8mm og efterfølgende fylder vi sand i disse huller. Vores greens er stadig fyldt med filt og det er enormt vigtigt at vi kommer det til livs, så vi kan få lækre greens at putte på. Til den opgave drømmer jeg om en flok frivillige med sneskovle og nogen der kan køre lidt køretøjer. det bliver onsdag og torsdag i uge 30 fra 0730- ca. 1100, der kommer en seddel op i klubhuset hvor man kan melde sig som hjælper 🙂

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

 

/

Vertikalskæring

Kære golfere.

I uge 22 vil greens blive vertikalskåret, eftersået og topdresset.

 

Mvh Chefgreenkeeper / Per Ditlev

/

Prikning og status på greens

kære golfere 🙂

I aften og i morgen vil greens blive prikket og efterfølgende topdresset. De gode greens lader vente på sig i år og jeg vil i denne tekst belyse lidt af de udfordringer der skaber dette. Vi prikker fordi at vores greens er ramt af ca. 6-8 centimeter filtlag, dette filtlag er skabt igennem en periode på ca. 5-7 år og er nu noget vi bliver nød til at komme til bunds i. Jeg vil ikke komme for meget ind på de tekniske detaljer hvad der skaber filt, men det er gammelt dødt materiale, som er så kompakt at man næsten ikke kan rive det fra hinanden. Det har en del følgeskader som skal tages ret alvorligt, den ene er den vi oplever lige nu og det er horisontal vækst. de græstyper vi bruger, gror ikke kun vertikalt men også til siden, krybende hvene hedder det, men når jorden er så kompakt som den er pga filtlaget, så kan græsset ikke komme til siden og lukke de små huller som er i vores greens lige pt. Det næste er at vandet har meget svært ved at komme igennem filtlaget, så det kræver at vi hjælper det på vej, med prikning og vertikalskæring. Hvordan kommer vi så af med vores filt er der nok nogen der gerne vil vide. Det er egentlig ret så simpelt, masser af sand og god gødningsbalance. Planen er ca. 200 tons sand hvert eneste år de næste 3 år og det vil ske ved prikning 1 gang i måneden med 8mm solid tines(påvirker stort set ikke spillet), 2 gange propning, hvor vi tager det døde materiale ud og erstatter det med fint sand, dybde 8cm og 8mm spyd. Så tager vi den store omgang i starten af oktober med en dybde på ca. 20cm og 12mm spyd, her skal der bagefter bruges omtrent 60 tons sand for at fylde hullerne op. Vi skal have så meget kontrol over vores filt at vi skal tage propper op max 1 gang årligt.

Det næste er så at temperaturen i vores jord er meget lav, ca 10 grader og det skyldes meget lave nattetemperaturer, græsset gror ved ca. 8 grader, men når temperaturen om natten er omkring frysepunktet, så skal vi langt op af dagen før der sker noget med væksten.

Slutteligt så døjer hele golf Danmark enormt meget med stankelbens larver der spiser af vores rodnet lige for tiden. Vinteren har været MEGET mild og stankelbenslarverne er enormt mange. De skulle gerne være ude i løbet af de næste par uger.

Generelt set, så mangler vores greens stort set alle former for mikro næring. Det er på ingen måder optimalt, men jeg tilfører de manglende mængder over de næste par år.

Det tager 3-5 år at ændre en jordbundsstruktur, men det er nødvendigt med den kvalitet som jeg og baneudvalget ønsker. Greens vil hvert år blive gradvist bedre og sundere, men det er en proces som vi skal igennem.

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

/

Spil under Corona – update

Åbning for leje af biler til egne medlemmer.

Kørsel med en person, ved kørsel af 2 personer, skal dette være fra samme husstand.

Håndsprit medbringes og afspritte bilen og nøgler, før og efter brug.

For udlevering af nøgler kontakt klubben.

 

Skift tilbage til gamle bane.

10 min banen kører vi med frem til og med 30. april, herefter går vi over til den gamle 18 huls bane med 7/8 min starttid.

Så omkring dette skift skal i lige huske at skifte bane når i vil book tider, indtil vi har lukket 10 min banen helt ned igen.

Der kan ikke bookes tider på 10 min banen efter 30.April. Og tider som var booket efter 30. april vil blive inaktive, så skal igen bookes på 18 huls banen.

Dette vil så betyde at klubber-i-klub kan starte op igen pr. 1. maj, men stadig skal vi huske følge de regler sundhedsstyrelsen og regeringen stiller. Ingen forsamlinger over 10 personer, og 2 m imellem personer der ikke bor i samme husstand osv.

Læs mere fra DGU her – og her angående klubber-i-klubben

 

Regler for spil på banen i disse tider.

DGU har udgivet klare retningslinjer. Kan ses på golf.dk

Det anbefales at man ikke tager flaget op.

Midlertidig definition af bold i hul: Bolden anses for at være i hul, hvis bolden ligger stille i hullet,

og nogen del af bolden er under greenens overflade.

Vores huller er forede, så man kan tage bolden op uden at røre hulkant eller flag.

 

Bunkers

Riverne er fjernet.

Selv om bunkers under disse forhold ikke kan udglattes normalt, ændres der ikke ved golfreglerne.

Spillerne sørger for at udglatte sandet med deres fødder eller køller.

Runder spillet under disse forhold kan være handicapregulerende.

Reglerne er gældende til DGU kommer med nye.

På grund af nattefrost og tørke er der stadig langsom vækst. Derfor er det stadig tilladt at lægge op på fairways og tætklippede arealer ind til 4. maj.

 

Turneringer

Der meldes snart ud angående vores udsatte turneringer.

/

Banestatus 20 April

Kære golfspillere 🙂

I denne uge vil greens blive prikket med 8mm solid tines og efterfølgende rullet, spillet vil blive minimalt berørt. Det gør vi for at lukke de sidste huller efter propningen.

MVH Chefgreenkeeper Per Ditlev

/

Banen og faciliteterne åbner mere op…..

Bestyrelsen har haft møde i går og har besluttet at åbne mere op på banen for både medlemmer og gæster. 

Efter anbefaling fra DGU vil vi nu åbne for 4-bolde. Det betyder at dem som allerede nu er booket på 2 flights, kan nu slå jer sammen hvis I ønsker at spille sammen.
 
Træningsområderne vil blive åbnet og øverste område vil blive forbeholdt PRO træner, men i tilfælde at område ikke bliver brugt, kan dette også benyttes.

Banen og trænings faciliteter vil også være åbent for greenfee spillere. Samtidig starter Ronni begynderhold op igen. 

Drivning range vil dog først være åben fra torsdag 16. april, da der skal sætter nyt hegn op inden ibrugtagning.
 
Alle tiltagene sker under hensyntagen til de mange tiltag der er for at begrænse smitterisikoen, i følge de anvisninger fra DGU. (læs mere her

Vi skal tage hensyn til hinanden også for vores egen skyld.

Vi køre videre med nuværende 10 min starttider til og med 10. maj, hvorefter vi derefter vil tage stilling til, om vi går tilbage til de gamle 7,8 min starttider.

Det vil nu kun være muligt at booke 2 tider pr. spiller. Misbrug eller overtrædelse af dette kan medføre sanktioner.

Husk at overholde de starttider der er nu med 10 min mellemrum, og bliver afstanden til foran gående fliget for stor, så sæt hastigheden op. Generelt det ikke tilladt at opholde sig på klubbens område medmindre det er i forbindelse med spil eller træning.

Der spilles efter specielle Corona regler men med mulighed for handicapregulering.

Udskriv dine egne blanke scorekort hjemme.

Klubber-i-klub aktiviteter er sat i bero indtil 10. maj hvor vi vil komme med nye retningslinjer når DGU har kommet med deres anbefalinger.

Det samme gælder vores åbningsturnering den 25. og 26. april, er også annulleret/udskudt, og ny dato forventes at blive offentliggjort efter 10. maj. Vi gemmer tilmeldingerne til disse dage, og i tilfælde at man ikke kan på de nye datoer, er det muligt at få turneringsgebyr tilbageført.

Anbefalinger til spil på banen.

 1. Privat spil kan foregå i op til fire-bolde.
 2. Spil på banen foregår blandt spillere fra samme husstand eller med faste spillemakkere.
 3. Medlemmer og greenfee gæster kan spille. Der anbefales separat transport til golfbanen for spillere fra forskellige husstande.
 4. Greenfee spillere og fleks-medlemmer skal betale greenfee med mobilepay så vidt muligt inden ankomst.
 5. Tider bekræftes via golfbox app.
 6. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere.
 7. Ankomst til golfbanen sker tidligst ti minutter før reserveret starttid eller umiddelbart før opvarmning på træningsfaciliteterne i forbindelse med spil. Spillerne kører hjem umiddelbart efter afsluttet spil.
 8. Skraldespande er fjernet fra banen, så venligst tag affald med tilbage og ikke efterlad det på banen.
Anbefalinger vedr. åbning af træningsfaciliteter (DGU & PGA)
 1. Vær særligt opmærksom på forsamlingsforbuddet over 10 personer i forbindelse med åbning af træningsfaciliteterne
 2. Hold minimum to meters afstand til andre golfspillere
 3. Max 5 spillere på puttinggreen ad gangen (Lokale forhold skal indtænkes – det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen og mængden af puttinggreens). Brug kun egne bolde på putting green.
 4. Max 5 spillere på chipping green ad gangen (Lokale forhold skal indtænkes det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen og mængden af chipping greens). Brug kun egne bolde på chipping green
 5. Max 10 spillere på driving range ad gangen (inkl. pro’er) (Lokale forhold skal indtænkes – det maksimale antal spillere kan variere med størrelsen på driving range)
 6. Sørg for, at der er min tre meter afstand mellem måtter/udslagssteder på driving range (fjern evt. hver anden måtte)
 7. Ved benyttelse af driving range i forbindelse med spil på banen, skal dette foregå i umiddelbar tilknytning til spillet. Man ankommer til klubben, går direkte til træningsfaciliteterne og derefter ud at spille
 8. Ved benyttelse kun af træningsfaciliteter ankommer man til klubben, går direkte på range (eller putting green/chipping green) og herefter tager man hjem.
Anbefalinger til træning (DGU & PGA)
 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber
 2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum to meters afstand til elever
 3. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd
 4. Undervisning på driving range bør foregå på et afgrænset område, der kun er beregnet til undervisning
 5. Ved gruppelektioner(begynder, juniorer mv.) bør der maksimalt være 4 elever og dig selv. Hvis ikke du kan garantere et sikkert miljø, er du nødt til at have færre elever i gruppelektioner
 6. Træneren skal overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd

Mvh
Bestyrelsen
 

/

Der er så dejligt på Løjt Land….

Og det har vores greenkeepere 0g Henrik Jespersen nu givet os endnu bedre mulighed for at opleve, når vi i Aabenraa Golfklub holder en lille pause imellem hul 8 og 9 eller hul 16 og 17. Det er ikke mange golfbaner der har fri udsigt til verdenshavene….

Her og flere andre steder på vores smukke bane er vores borde/bænke nemlig blevet shinet op, således at den fantastiske udsigt på flere steder kan nydes i fulde drag – det er blevet så flot over det hele.

default

/
Loading...