Nyt fra banen

Her finder du vigtig information omkring greenkeepernes arbejde på banen og andet interessant information skrevet af vores egne greenkeepere.

 

Bunkers ude af spil og lukning af greens

Hej kære golfere.

Den 21. November er riverne taget ud af bunkers, så de er ikke længere i spil. Man skal droppe sin bold korteste vej ud af bunkeren, ikke nærmere flaget og dette uden straf.

Greens er nu i en tilstand hvor de har brug for hvile. Greens vil derfor blive lukket Mandag den 2 December og derfra vil det kun være muligt at benytte sig af spil til vintergreens.

 

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev

/

Vinteren er på vej.

Hej kære golfere.

Vinteren er så småt begyndt at vise sig og vi bliver nød til at indstille os på snart at skulle bruge “vinter banen”. Vintergreens har fået flag i hullerne og disse “greens” skal bruges ved frost/rimfrost. Der vil ligeledes blive lavet vinterteesteder på de fleste huller.

Vi bestræber os på at holde greens åbne frem mod december, men hvis der skulle opstå ny sygdom i greens eller den nuværende sygdom begynder at sprede sig, så er vi nød til at lukke. Det er i alles interesse at vi kan spille til sommergreens så meget som muligt, men greens er på nuværende tidspunkt ikke i stand til at bære den belastning hele vinteren igennem.

Vintergreens er blevet klippet 1 gang på nuværende tidspunkt, men skal naturligvis klippes flere gange igennem vinteren, samtidigt vil vi topdresse dem og bruge tromlen når det er muligt, men forvent ikke noget godt rul.

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper.

/

Prikning af fairways og greens.

Hej Kære Golfere.

I det næste stykke tid vil der køre en traktor rundt på vores fairways og prikke huller i jorden. Det gøres for at løsne jorden, og give vandet mulighed for at trænge ned til rodnettet, en bonus er at vores fairways også vil blive jævnet ud.

Greens vil blive prikket i uge 45 og efterfølgende tromlet.

Vintergreens er blevet klippet for første gang i denne uge og skal så topdresses snarest. det er planen at disse greens skal tromles og klippes i 6mm højde, så bolden vil trille nogenlunde.

 

MVH Per Ditlev

/

Nedbør på banen

Hej kære golfere.

Som nogen nok har lagt mærke til, så har vi fået en del nedbør i den senneste tid. Det giver nogle begrænsninger hvad der angår banepleje, indsamling af bolde på træningsbanen osv. Vi gør hvad vi kan for at holde banen åben for spil og svampesygdomme væk fra banen, men det er udfordrende. Planen var oprindeligt at vi skulle have klargjort vintergreens i denne periode, men det er desværre fysisk umuligt. Vi går igang så snart vi kan og planen er at de vil blive klippet i ca. 100m2 størrelse, klippehøjden bliver 6mm og de vil blive topdresset med rent sand.

Stien fra hul 18 op over volden og forbi klubhuset bliver flittigt brugt og det glæder os i baneudvalget, at så mange tager denne nye rute til sig. Denne rute er blevet lavet så man ikke generer spillere på teestedet hul 10 og ikke slider på græsset foran og bagved teestedet på hul 10. Der er dog stadig en gruppe spillere der ikke synes at det er en god ide og tager deres egen alternative rute på vej væk fra hul 18, vi i baneudvalget håber at den gruppe spillere prøver at vænne sig til den nye rute rundt om klubhuset. Hvis man er gæst på andre baner, så håber jeg da at man følger de opslåede skilte og regler for færdsel på deres bane.

Banen har det egentlig ok, greens er lidt sygdomsramte, men det er hvad man kan forvente i denne meget fugtige periode. jeg sprøjter jævnligt efter alle kunstens regler og det kombineret med luft til greens(propning), så håber jeg vi kommer godt igennem vinteren.

Ros til alle jer spillere for at rette nedslagsmærker op og lægge turf tilbage på plads, sjældent set bedre 🙂

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

/

Oplæg på fairways og forgreens

Hej kære golfere.

På grund af den senere tids massive nedbør, så spiller vi med oplæg på fairways og forgreens. Man markerer sin bold, må løfte og rense den og genplacere inden for et scorekort.

De næste par dage propper vi som udmeldt greens og topdresser efterfølgende. Vi har en del filt i vores greens og det giver dårlige vækstbetingelser samt kort rodnet, ved at proppe sikrer vi os bedre dræning og vækstbetingelser ved at tilføre sand i vækstlaget. Vi propper med 8mm og en dybde på 7cm, hvilket er nok til at komme igennem filtlaget og give os langt bedre greens i fremtiden.

 

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

/

Propning af greens

Kære Golfere.

Tirsdag den 1. Oktober og onsdag den 2. Oktober vil greens blive proppet med 8mm og efterfølgende topdresset. Vi kunne godt bruge et par frivillige, så hvis i derude har lyst til at give en hånd med, så er vi hurtigt færdige og det ser pænt ud.(Arbejdstid formiddag)

Kontakt Per Ditlev på 20498850. Arbejdsopgaver kan variere, alt efter fysisk formåen 🙂

 

MVH Chefgreenkeeper Per Ditlev

/

Vertikalskæring af greens/eftersåning teesteder

Hej kære golfere.

De næste par dage vil vi vertikalskære vores greens. Da vi tager lidt mere græs af end tidligere, så er det en mere langsommelig proces, men vil være afsluttet senest onsdag eftermiddag. Greens bliver efterfølgende eftersået og topdresset.

Teestederne er i skrivende stund ved at bliver eftersået, opgaven forventes afsluttet inden ugens udgang.

Alt i alt, så er greens ved at lukke sig fint, men vi har stadig et stykke vej inden de er hvor de skal være. Teestederne vil blive eftersået, topdresset og gødet, så de står klar til pink cup landsfinale næste fredag og ikke mindst i fremtiden kommer til at fremstå perfekte.

Resten af banen har haft godt af vandet og er i fin stand, så ud og nyde det.

MVH Per Ditlev / Chefgreenkeeper

P.S Husk at melde jer til turnering den 20 oktober 🙂

/