Prikning og status på greens

kære golfere 🙂

I aften og i morgen vil greens blive prikket og efterfølgende topdresset. De gode greens lader vente på sig i år og jeg vil i denne tekst belyse lidt af de udfordringer der skaber dette. Vi prikker fordi at vores greens er ramt af ca. 6-8 centimeter filtlag, dette filtlag er skabt igennem en periode på ca. 5-7 år og er nu noget vi bliver nød til at komme til bunds i. Jeg vil ikke komme for meget ind på de tekniske detaljer hvad der skaber filt, men det er gammelt dødt materiale, som er så kompakt at man næsten ikke kan rive det fra hinanden. Det har en del følgeskader som skal tages ret alvorligt, den ene er den vi oplever lige nu og det er horisontal vækst. de græstyper vi bruger, gror ikke kun vertikalt men også til siden, krybende hvene hedder det, men når jorden er så kompakt som den er pga filtlaget, så kan græsset ikke komme til siden og lukke de små huller som er i vores greens lige pt. Det næste er at vandet har meget svært ved at komme igennem filtlaget, så det kræver at vi hjælper det på vej, med prikning og vertikalskæring. Hvordan kommer vi så af med vores filt er der nok nogen der gerne vil vide. Det er egentlig ret så simpelt, masser af sand og god gødningsbalance. Planen er ca. 200 tons sand hvert eneste år de næste 3 år og det vil ske ved prikning 1 gang i måneden med 8mm solid tines(påvirker stort set ikke spillet), 2 gange propning, hvor vi tager det døde materiale ud og erstatter det med fint sand, dybde 8cm og 8mm spyd. Så tager vi den store omgang i starten af oktober med en dybde på ca. 20cm og 12mm spyd, her skal der bagefter bruges omtrent 60 tons sand for at fylde hullerne op. Vi skal have så meget kontrol over vores filt at vi skal tage propper op max 1 gang årligt.

Det næste er så at temperaturen i vores jord er meget lav, ca 10 grader og det skyldes meget lave nattetemperaturer, græsset gror ved ca. 8 grader, men når temperaturen om natten er omkring frysepunktet, så skal vi langt op af dagen før der sker noget med væksten.

Slutteligt så døjer hele golf Danmark enormt meget med stankelbens larver der spiser af vores rodnet lige for tiden. Vinteren har været MEGET mild og stankelbenslarverne er enormt mange. De skulle gerne være ude i løbet af de næste par uger.

Generelt set, så mangler vores greens stort set alle former for mikro næring. Det er på ingen måder optimalt, men jeg tilfører de manglende mængder over de næste par år.

Det tager 3-5 år at ændre en jordbundsstruktur, men det er nødvendigt med den kvalitet som jeg og baneudvalget ønsker. Greens vil hvert år blive gradvist bedre og sundere, men det er en proces som vi skal igennem.

Med Venlig Hilsen

Per Ditlev / Chefgreenkeeper

 

Udgivet i Greenkeeper.