Bestyrelsesmøde 11. december 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 11. december 2018 kl. 18:30

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Jytte Callesen (JC), Preben Pedersen (PP),), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM).

Fraværende: Henrik Thykær (HT), Mette Lillebæk (ML), Peter Riggelsen (PR).

Dagsorden – beslutninger:

 1. Godkendelse af referat fra sidst
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde.
 5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
 6. Kommunikation
 7. Generalforsamling 2019
 8. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

Referat godkendt

Ad 2:

MobilePay – nyt nummer: 23976

Arbejdsmøde:

John Jønsson, PP

GDPR / Dataforordning – opfølgning:

Medlemmerne er informeret via nyhedsmail. Derudover skal der til alle de personer, der er under diverse udvalg på hjemmesiden, udfærdiges et “skriv”, som de kan underskrive, at de godkender, vi bruger deres oplysninger på hjemmesiden.

Parkeringspladsen:

Der søges fonde for at finde penge til ny parkeringsplads.

Ad 3:

Økonomi:

Der forventes et overskud på omkring Kr. 100.000 for 2018. Budgettet kommer efter jul.

Bestyrelsen er i gang med at undersøge, om vi har den rigtige dækning på voresforsikringer.

Medlemssituation:

I alt 671 medlemmer

 

Ad 4:

Skiltning, nye next tee og teesteder m.v.

 • Hver hul skal have en klipning fra tee-stedet, så det er markeret, hvor man skal gå.

 

 • Markering af hazzard: Gule pæle bliver alle steder ændret til røde pæle.

 

 • Lynshelters: to af de tre lynshelters bliver opført i løbet af 2019. Der er tvivl om placeringen af det tredje lynshelter, så der afventes en afklaring af placeringen.

 

 • Der opsættes en ny kompressor ved boldvaske-området. Desuden opsættes en kompressor ved bagrummet.

 

Begynderudvalget:

Datoer for holdstart af begynderhold kommer snarest og vil blive offentliggjort på hjemmesiden.

Hverveudvalget:

Der er aftalt møde i det nye år.

Ad 5:

Intet.

Ad 6:

Klubben skal være prøveklub i forbindelse med en nyudviklet APP til Smartphones (hedder: ”Golflog”). App’en giver klubbens medlemmer mulighed for kommunikation på en overskuelig måde, hvor data er beskyttet. Programmet er nyudviklet, men klubben skal ikke betale for programmet i 2019 da den optræder som ”prøveklub”. Fra 2020 koster App’en kr. 4900 pr.  år.

Ad 7:

Generalforsamling:

På valg er:

 1. Henrik Thykær ønsker ikke genvalg.
 2. Jonna Andersen modtager genvalg
 3. Ole Højen modtager genvalg

Ændringsforslag til klubbens vedtægter:

Antallet af bestyrelsesmedlemmer reduceres med 2 så der fremover vil være 5 (nuværende 7) bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter.

 

Næste møde: tirsdag den 15. januar 2019

Referent: Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.