Klubbens registrering som gavemodtager

Klubben blev sidste år registreret som gavemodtager. Formålet hermed er, at få del i den moms-kompensationspulje, der hvert år fordeles mellem gaveberettigede foreninger. Refusionen for 2018 bliver først udbetalt i løbet november måned. Vi kender således ikke det beløb, vi måtte opnå for 2018. Vi håber dog et beløb på mellem 30 og 75 tkr., men vi ved det ikke.

For fortsat at få del i denne pulje er det nødvendigt fortsat at vedligeholde vores status som gavemodtager. Det betyder, at vi i lighed med sidste år skal have modtaget mindst 101 gaver på mindst 200 kr. Sidste år modtag vi 107 gaver, svarende til et beløb på 22 tkr.

Vi vil således opfordre jer til at være generøse og yde en gave på 200 kr., som i øvrigt vil være fradragsberettiget. Ved betalingen skal navn, adresse og cpr.nr. , så vi kan indberette det til skat, hvorved I får det skattemæssige fradrag.

Da vi er et stykke henne på året, skulle vi gerne have indbetalingen hurtigst muligt og gerne inden 1. oktober.

Gaven indbetales til Aabenraa Golfklub reg. nr. 7910 konto nr. 1642175 med teksten gave samt oplysning om navn, adresse og cpr. nr.

 

Bestyrelsen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.