Medlemstyper og kontingenter

Som medlem i Aabenraa Golfklub har du mulighed for at vælge mellem forskellige kontingentgrupper.

Hver medlemstype har egen kontingentgruppe, som er afstemt i henhold til klubbens vedtægter.

Der beregnes forholdsmæssigt kontingent ved indmeldelse i en igangværende sæson (efter 1. maj) for nuværende golfspillere, der melder sig ind i Aabenraa Golfklub. For nybegyndere/prøvemedlemmer – klik her for alle informationer 

Ved genindmeldelse i kalenderåret efter udmeldelse skal der betales fuld kontingent for hele året.

2 baner – et kontingent!

Aabenraa Golfklub har fritspilsaftale med Benniksgaard Golfklub som gælder for alle fuldtidsmedlemmer. Læs mere her

Kontingentgrupper 2024

Indskud: Ingen

Årlig kontingent: kr. 6.750 (fra og med det kalenderår man fylder 25 år)

Spilleret alle dage året rundt.

Få greenfeerabat til en gæst – op til 5 x pr. sæson. Spil med en gæst til en greenfee på kun Dkk 250. Gæsten skal have et fuldtids DGU medlemskab. Under bemærkninger på “Touch Skærm” skrives “gæst til (navn og medlemsnr.)”
Deltagelse i alle klubbens turneringer inkl. klubmesterskaber.

Indskud: Ingen

Årlig kontingent: kr. 4.900

Ved hverdagsmedlem forstås en person (som spiller hverdage) som påbegynder sin runde på hverdage inden kl. 13:00. Der kan spilles i weekender i Aabenraa Golfklub mod betaling af fuldt greenfee.

Deltagelse i matcher afholdt på foreningens golfbane i weekends kræver ekstrabetaling i form af ½ greenfee udover match-fee.

Flex-hverdags medlemmer kan ikke benytte sig af de greenfee aftaler Aabenraa Golfklub har med andre klubber.

Indskud: Ingen

Årlig kontingent: kr. 2.800

Aabenraa Golfklub indførte pr. 01.01.2011 et nyt såkaldt fleksibelt medlemskab kaldet “Flex”

Dette medlemskab oprettes for at tilgodese specielt de golfspillere som pga. arbejde og andet, desværre ikke har særlig meget tid til at dyrke sporten til fulde – men gerne vil have muligheden for at komme ud og spille lidt golf alligevel.

Medlemskabet kræver, at du i forvejen har/eller har haft et DGU-kort eller gennemgår vores Begynder træning og dermed uddanner dig som golfspiller.

Medlemskabet indeholder følgende:

Adgang til alle træningsfaciliteter i Aabenraa Golfklub – inklusive frie bolde til drivingrange

3 årlige frie runder på Aabenraa Golfklubs 18-huls banen.

For alle yderligere runder i Aabenraa Golfklub betales det til enhver tid eksisterende fulde greenfee

Ved deltagelse i “Klubturneringer” i Aabenraa Golfklub betales turneringsgebyr plus halvt greenfee (max. 3 turneringer årligt – der kan ikke deltages i Klubmesterskaberne)

Du får det nye DGU-kort med mærket “F” – for fleksibelt medlemskab – og kan dermed spille på alle danske baner der modtager spillere med et DGU-kort mærket “F” – hvilket formentlig er langt de fleste.

Aabenraa Golfklub administrerer dit handicap

Aabenraa Golfklub betaler dit kontingent til DGU

Der kan som “F”-medlem IKKE opnås rabatter ved spil på vores venskabsklubbers baner eller under det Sønderjyske Golfsamarbejde.

Du kan til enhver tid flytte fra Flex medlemskabet til et andet fuldtidsmedlemskab i Aabenraa Golfklub mod betaling af det til enhver tid gældende indskud i Aabenraa Golfklub (evt. som afdragsordning). Tiden på Flex medlemskabet tæller ikke med som fuldt aktivt medlem i Aabenraa Golfklub set ift. reglen for udbetaling af indskud efter 5 års aktivt medlemskab.

Flytter du fra et eksisterende kontingent i Aabenraa Golfklub hvor der er betalt indskud, udbetales dette indskud ikke ved overflytning til Flex.

Skulle du have interesse for ovenstående medlemskab, så kontakt venligst kontoret på info@aabenraagolf.dk eller på 74 750 750.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen i Aabenraa Golfklub.

Rev. 2/2014

Indskud: Ingen

Kontingent: kr. 1.000 (Til og med det kalenderår man fylder 9 år)

Indskud: Ingen

Kontingent: kr. 1.600 (Fra det år man fylder 10 år til og med det kalenderår man fylder 18 år)

Indskud: Ingen

Kontingent: kr. 3.250 (Til og med det kalenderår man fylder 24 år)

Kontingent: kr. 900

Ved passive medlemmer forstås medlemmer der tidligere har været aktive medlemmer i Aabenraa Golfklub og som i en længere eller kortere periode ikke spiller golf. Ved overgang fra aktivt medlemskab til passivt udbetales ikke indskud. Passive medlemmer har ret til at benytte foreningens træningsfaciliteter men ikke foreningens golfbane. Passive medlemmer har til enhver tid ret til at genoptage sit fulde medlemskab mod behørig betaling af kontingent.

Indskud: Ingen

Kontingent: kr. 3.250 (senior) kr. 1.600 (ynglinge) kr. 1.000 (junior)

Ved langdistance medlemskab forstås medlemmer, der er aktive medlemmer i en anden golfklub og hvor bopælsadressens postnummer og hjemmeklubadressens postnummer ligger  geografisk/numerisk tæt på hinanden.
 
Der er ingen km-begrænsning. Tilbudet gælder ikke Flexmedlemskab

Kontakt eventuelt klubben på 74 750 750 såfremt du har spørgsmål til dette medlemskab.

Indskud: Ingen

Kontingent: 50 % af det til enhver tid gældende kontingent for din aldersgruppe. Prøvemedlem: Se under Nyt medlem

Studenterkontingent kan tegnes af alle der er over 18 år og under 30 år. (gælder fra og med det år man fylder 19 og til og med det år man fylder 30). Medlemmet skal være under uddannelse, SU-berettiget og i besiddelse af et Studiekort.  Medlemmet skal være i besiddelse af gyldigt DGU-kort eller kunne dokumentere et eventuelt tidligere registreret handicap. Medlemskabet kan også erhverves ved at gennemgå Aabenraa Golfklubs begynderkursus Prøvemedlemskab. Et krav for medlemskabet er, at der hvert år forevises Studiekort for at forny kontingentet.

Medlemskab af Aabenraa Golfklub er bindende for et år ad gangen fra 1. januar at regne.

Udmeldelse og skift af medlemsstatus kan kun ske ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen via sekretariatet med 2 måneders varsel til årets udgang.

Overgang fra aktivt til passivt medlemskab kan dog herudover ske for kortere perioder som følge af sygdom. Bestyrelsen fastlægger i hvert enkelt tilfælde efter en konkret vurdering af forholdet betingelserne herfor.