Nyt fra Bestyrelsen juni 2020

 
Nyt om COVID19 regler
I følge anbefalinger fra DGU er klubhuset igen åben og kan benyttes som normalt, dog skal forsamlingsforbuddet på max. 50 personer overholdes. Ligeledes fortsætter vi med at tager de forbehold der er, og brug af håndsprit og 1m afstand er stadig gældende. Læs de sidste nye retningslinjer fra DGU her
 
Øget kontrol på banen 
Bestyrelsen har besluttet at øge kontrollen på banen og drivingrangen, derfor husk at bære synligt årsmærker på jeres bag når i er ude at spille eller er aktive på træningsområdet.  Så husk inden du går ud at bekræfte tiden på Golfbox. Manglende tider på Golfbox eller betaling af greenfee kan medføre bortvisning fra banen. Vi har desværre set en stigning af gæster og egne medlemmer der ikke bekræfter tiden inden spil.
 
Uge 29

Uge 29 nærmer sig hastigt, så derfor husk at melde jer til denne hyggelige uge. Sidste år var til venterlister på de fleste dag, så undgå dette og tilmeld jer nu. I år vil der være fællesspisning om tirsdagen samt om torsdagen. DGU meldte den 9. juni følgende ud:

Mandag (8. juni) blev det besluttet at forsamlingsforbuddet ændres fra maksimalt 10 til 50 personer. Tirsdag den 9. juni blev aftalen udvidet med yderligere lempelser.

Blandt andet undtages alle arrangementer i bl.a. restauranter, hvor deltagerne i det væsentlige sidder ned. Her er max. hævet til 500 deltagere ved for eksempel en generalforsamling, bryllup eller bespisning i forbindelse med et golfarrangement.

Igen i år kommer vi til at skulle bruge nogle frivillige til, at få denne uge til at blive samme success, som de andre år. Så har du tid og lyst må gerne allerede nu melde dig som hjælper til info@aabenraagolf.dk eller direkt til Klaus på klaus@miltonjensen.dk  
 
Færdsel ved bagrummet
En lille bøn til alle dem, som har ders færden i bagrummet. Når i går til eller fra bagrummet, så tag lige et kik på vores golfvogne og tjek om de har strømstikket sat i. Vi har haft et par gange hvor er greemfee gæst lejer en bil, og så har den ståret uden strøm. Dette er for det første ikke god service, men også meget bøvlet nu hvor vi bruger flexbox til styrring af nøgler.
 
Møder med udvalg mm.
Bestyrelsen indkalder snart til fællesmødet med repræsentanter for klubber-i-klubben, hjælpergrupper, udvalg, greenkeeper samt PRO træner. Dette var planlagt, men blev desværre udsat på grund af Corona. Tanken med dette møde er at dele information og viden, samt at kunne få en dialog omkring klubbens daglig virke samt fremtidige planer. Repræsentanterne vil så dele denne information i deres grupper og udvalg. Dette er et nyt tiltag som vi starter op, og vil så evaluere om dette giver værdi og eventuelt skal gentages 1-2 gang årligt.
 
Med venlig hilsen 
Bestyrelsen
Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.