Bestyrelsesmøde 8. september 2020

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 8. september 2020, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Jonna Andersen (JA), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Torben Petersen (TP), Ole Højen (OH), Carl Aage Lassen (CAL), Palle Christensen (PC)

Fraværende: Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden:

 1. Godkendelse af referat fra sidste møde
 2. Efterretninger
 3. Økonomi og medlemssituation
 4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

Ad 1:

Godkendt med rettelse. Banekontrolformand er Henrik Høj Jørgensen.

 

Ad 2:

Benniksgaards-aftalen er forlænget og gælder til 31/3 2023. Man kan ikke melde sig ud af en klub et år og ind i den anden klub det efterfølgende år, da vi ikke ønsker at konkurrere med hinanden.

Samarbejdsmøde med Benniksgaard er aftalt 19/10, tilmelding til Klaus snarest.

Backtee ejer butiksinventar i shoppen. Palle tager billeder og sender til Backtee. Ønsker vi at overtage dette inventar?

 

Ad 3:

Økonomi:

Vi følger stadig budgettet med afvigelser på enkeltposter og forventer også at holde budgettet ved årets udgang.

Udkast til budget for 2021 forventes i december.

Medlemssituationen:

Pt. 680 medlemmer.

 

Ad 4:

Sponsorudvalg:

11 sponsorater skal fornyes for 2021 og arbejdet er gået i gang. Tage Clausen er ny medlem i udvalget. Nye sponsorater kan blive svært grundet Corona situationen. Vi satser på hotelaftaler og vil tydeliggøre dem på forsiden af vores hjemmeside for at øge greenfee indtægter. Næste møde primo november.

Baneudvalg:

Intet nyt.

Hverve/aktivitetsudvalg:

Der deltog 20 personer i Spil med og det gav også nye medlemmer.

Sammen med Aabenraa Kommune afholder vi et formiddagsmøde den 23. september ”Arbejde og sundhed”. 29. september afholdes kaffemøde med passive medlemmer. Begge for at hverve nye medlemmer.

29/9 workshop med DGU.

Vi har fået tilskud fra DGI til Astronautgolf og Kronisk Syge arrangement.

Eliteudvalg:

Elite Herre er rykket op i 3 division.

Elite Dame skal spille oprykningskamp til 3 division. Der er bevilget økonomisk støtte til oprykningskampen.

Turneringsudvalg:

PM shop turnering – turneringsgebyr skal tilbagebetales.

Greenkeeperens hævn 20/9 og hjælperturnering 4/10 – hvem gør hvad??

Der skal laves turneringsplan for 2021. Tages op på næste bestyrelsesmøde.

 

Ad 5:

Herreklub onsdag 16-17 behøver ikke at være blokeret efter sommerferien.

Ved banelukninger er vi blevet bedt om at angive årsag.

Der er enighed om at arbejde videre med dropzone ved hul 18.

 

Ad 6:

Kompressor på parkeringsplads fungerer ikke – Henry Becke kontaktes. Der overvejes en yderligere kompressor ved bagrummet.

Der indføres et nyt fast punkt på dagsordenen ”Kommende aktiviteter/ opgaver – planlægning og ansvarsfordeling”. Agendaen er fremover:

Godkendelse af referat fra sidste møde

 1. Efterretninger
 2. Økonomi og medlemssituation
 3. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 4. Kommende aktiviteter/ opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 5. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
 6. Eventuelt

 

Referent

Torben Petersen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.