Bestyrelsesmøde 9. oktober 2018

Referat af Bestyrelsesmøde

 

Tirsdag den 9. oktober 2018 kl. 18:30

 

 

Tilstede: Henning Kjeldsen (HK), Preben Pedersen (PP), Ole Højen (OH), Klaus Milton Jensen (KM), Peter Riggelsen (PR), Mette Lillebæk (ML)

 

Fraværende: Jytte Callesen (JC), Jonna Andersen (JA), Henrik Thykær (HT)

 

 

Dagsorden – beslutninger:

 

  1. Godkendelse af referat fra sidst
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområde
  5. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag
  6. Eventuelt

Referat fra mødet:

Ad1:

 Referat godkendt

Ad 2:

intet

Ad 3:

Økonomi:

Vi ligger under budgettet.

 

Ad 4:

Ansvarsområder:

Turneringsudvalg:

I forbindelse med indførelse af nye golfregler fra 2019 vil turneringsudvalget gerne involveres i implementeringen.

Forslag: at der afholdes et antal medlemsmøder, hvor de nye regler gennemgås.

Opfordring til at få nye regelinteresserede på kursus.

Joan Vollertsen er interesseret.

Nyhedsbrev udsendes (ML)

Hverve- og aktivitetsudvalg:

 Kulturnatten: stor succes der var mange besøgende, og der var stor interesse for medlemskab.

 

 Ad 5:

intet

Ad 6:

Intet

Næste møde: tirsdag den 13. november 2018

 

Referent: Preben Pedersen (PP)

Udgivet i Referater Bestyrelsesmøder.