VIGTIG Corona opdatering fra Bestyrelsen

Aabenraa Golfklub

Forholdsregler i forbindelse med Corona

I forbindelse med lempelserne i Corona restriktionerne den 6. maj og sammenholdt med de seneste anbefalinger fra DGU har Aabenraa Golfklub’s bestyrelse besluttet følgende regelsæt for benyttelse af klubhus og faciliteter. Dette regelsæt vil blive justeret, når regeringen og DGU ændrer deres Coronakrav og anbefalinger, eller hvis vi bliver ”klogere”.

Forsamlingsforbud: Der må maximalt være 25 personer samlet indendørs og 75 personer udendørs på et geografisk afgrænset område, det gælder både i dagligdagen, ved turneringer og andre arrangementer.

Det er de enkelte arrangører af begivenhederne, som skal sikre at reglerne overholdes. Ved gunstart må man evt. opdele gruppen i 2 grupper, foran klubhuset og på terrassen og give opstartsorientering begge steder. Lignende forholdsregler skal tages ved eventuel præmieoverrækkelse.

Klubhus og bagrum: Kortvarig ophold i foyer og toilet til fx bekræftelse, afhentning/aflevering af bag m.m. kan ske ved benyttelse af mundbind uden krav om Coronapas. Alle andre steder kræves der gyldig Coronapas for af få adgang. Der vil blive sat skilte op på de 2 omklædningsrum samt kantinen med krav om Coronapas. Der er et generelt krav om mundbind, når man bevæger sig rundt i klubhuset.

Vi har et ubemandet klubhus, hvorfor vi er forpligtiget til af foretage en daglig stikprøvekontrol af de tilstedeværende i klubhuset. Bestyrelsen vil arrangere dette, og på kontoret vil der være en kalender, hvor de enkelte stikprøvekontroller bliver noteret.

Bemærk: Ved de enkelte arrangementer, hvor man opholder sig i klubhuset i længere tid, såsom turneringer, møder og lignende, er det den enkelte arrangørs opgave at checke for Coronapas. Det gælder fx herre, dame og seniorklub, klub 37, D – turnerininger og klubturneringer. Sådanne arrangementer er ikke omfattet af den daglige stikprøvekontrol.

Driving range, Putting range, bane og andre udendørs arealer: Hold fornuftig og mindst 1 meters afstand til andre mennesker på området.

Sådan kommer vi igennem Coronaen, overholder reglerne – og undgår eventuelle bøder.

Bestyrelsen
Aabenraa Golfklub,
12. maj 2021

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.