Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling

Aabenraa Golfklub indkalder til ordinær Generalforsamling 2021

Torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.00

på Folkehjemmet, Haderslevvej 7, Aabenraa

Husk at gyldigt Corona pas er et krav for deltagelse

Dagsorden iflg. vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Udpegning af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent
 6. Forslag fra bestyrelsen
 7. Forslag fra medlemmerne
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer

På valg er:

Palle Christensen (modtager genvalg)

Ole Højen (modtager genvalg)

Jonna Andersen (modtager ikke genvalg)

Bestyrelsen foreslår Jytte Callesen

 1. Valg af suppleanter

På valg er:

Peter Riggelsen (modtager genvalg)

Bestyrelsen foreslår Preben Skellgaard

 1. Valg af revisor
 2. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Vedr. punkt 4 og 5:

Regnskab og budget kan ses her

 

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.