Bestyrelsesmøde 9. april 2021

Referat bestyrelsesmøde tirsdag den 13. april 2021, kl. 18.30

Sted: Virtuelt møde grundet corona

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KMJ), Jonna Andersen (JA), Ole Højen (OH), Jytte Callesen, (JC), Lars Rømer (LR), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR), Palle Christensen (PC),

Fraværende: Torben Petersen (TP)

Dagsorden:

  1. Godkendelse af referat fra sidste møde
  2. Efterretninger
  3. Økonomi og medlemssituation
  4. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  5. Kommende aktiviteter / opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  6. Henvendelser fra medlemmerne / Indkomne forslag
  7. Eventuelt

Ad 1:

Godkendt

Ad 2:

Fritagelse af grundskyld, undersøger om det er muligt efter modtagelse af mail fra DGU ( Ole )

38.000 tilbage i ejendomsskat.

Ad 3:

Økonomi:

Vi er lidt over budget. Indtægterne er højere end budgetteret primært grundet sponsorindtægter, og omkostningerne er som budgetteret.

Medlemssituationen:

Pt. 623 medlemmer. Der har været et par udmeldinger fra nye, som ikke kendte til fristen 31. oktober, så også nogle nye indmeldelser.

Årsmærker klar til udlevering.

Ad 4:

Hverveudvalg:

Der har være afholdt Kroniker Golf dag i samarbejder med Aabenraa Kommune og DGU. Igen var der stor tilslutning, der mødte 18 op på dage, og et par stykker som ikke kunne den dag men ønsker at starte.

Regeludvalg:

LR prøver at få en dialog op at køre i mellem regeludvalget og Greenkeeper, og til at starte med køre dette igennem barneudvalgsformanden.

Eliteudvalg:

Eliten er kommet godt i gang, og i år med 4 hold. Der har været 2 afbud, så vi er på jagt efter nye emner.

Baneudvalg:

Boldværk på hul 18 har vist sig at være et større problem end planlagt. Så vi lukker Greenen på hul 18 i uge 16, så de kan få ro til at gøre det færdig.

Der er et ønske om at få et lagertelt til Greenkeeper gården, da der er pladsmangel til de nye maskiner. Udgift ca. 10.000,- og godkendt af bestyrelsen.

De 2 robotter kommer onsdag og starter med at køre omkring klubhuset. Og vore bænker vil snart blive malet med en sponsor aftale.

Diverse:

PC: Har lavet aftale med Alberto Golf, så vi kan indkøbe et par busker og poloer til både herre og damer. Vi ønsker også at få lavet en klubpolo med logo som medlemmerne kan købe.

PC: Aftale med Steffen (Sandskær Strandcafe ) omkring forskellige retter vi kan tilbyde vores gæster, samt til andre arrangementer, også priser til Uge 29 har vi modtaget.

KMJ: Retter formandens beretning til og så lægger vi Klubben regnskab samt beretning op på hjemmesiden. Der kan gå lang til inden vi kan holde en generalforsamling.

KMJ: Undersøger ved advokat om der er mulighed for at stifte ny bestyrelse uden generalforsamling.

Ad 5:

Generalforsamling:

Snarest muligt.

April:

Åbningsturnering 25 april.

Gaver skaffes til 3x 1.2 og 3. plads + (junior) og tætteste på hul og længste drive

Pølser og tilbehør til turnering og Golfens Dag hentes inden af Ole

Uge 29 – Planlægningen er startet og tilmelding er åbnet i Golfbox

Ad 6:

Uheldig oplevelse med person der kom ud på vejen ved hul 6, det er desværre den risiko vi har da vejen er offentligt og kan ikke lukkes.

Ad 7:

 

Referent

Klaus Milton Jensen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.