Bestyrelsesmøde, 9. maj 2023

Dagsorden Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 9. maj 2023, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH), Preben Skellgaard (PS), Asger Stenhøj Schmidt (AS), Anne Louise Erholt (ALE), Jytte Callesen, (JC), Carl Aage Lassen (CAL)

Afbud: Peter Riggelsen (PR), Lars Rømer (LR)

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Referatet godkendt.
 2. Efterretninger
  • AS og KM tager til jubilæumsreception i Benniksgaard. Klubben ønsker sig pengegave til juniorarbejdet.
  • Der udsendes medlemsundersøgelse over 3 omgange. 1/3 af medlemmerne pr. gang.
 1. Status på igangværende sager
  • G-drev til referater fra udvalgene. AS har lavet filstruktur, som kommer til at ligge på G-drevet under Aabenraa Golfklub 2023.
  • Rabat til grupper af greenfeegæster. AS + OH. Er ikke kommet meget videre, men regner med at lande på en løsning, hvor rabatten relaterer sig til det samlede ordrebeløb.
 1. Økonomi og medlemssituation
  • Økonomi (OH). Vi er lidt bagud i forhold til budgettet. Den primære årsag er fortsat manglende sponsorindtægter. Der er lavet opfølgning på sagerne, så der regnes med, at beløbene kommer ind. Greenfee indtægterne ligger rigtig pænt. Tallene er på ingen måde alarmerende.
  • Medlemstal: 580
 1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  • Aktivitetsudvalg (JC) Initiativ til fastholdelse. Golfens dag gav et pænt fremmøde, men ingen indmeldelser. Arrangement for enker og enlige gav 3 tilmeldinger. Der blev holdt møde med de 3. Ingen nye medlemmer. Det gav anledning til at lave et tilbud til for medlemmer af klubben, som mangler medspillere til en hyggerunde. PS undersøger om der kan skaffes en koordinator. Der er indkommet få tilmeldinger til ”Spil med en ven” Der afholdes en ny ”Gratis weekend” for nye måske kommende golfere den 24/25 juni.
  • Arbejdsgrupperne (AS). Bemanding af klubhuset – modtagelse af gæster. Kathrine Hansen er ny koordinator for arbejdsgruppen. Der er bestilt et nyhedsbrev, der orienterer om gruppen og efterlyser flere medlemmer. Banekontrolgruppen er etableret. Har et ønske om bl.a. id-kort med foto samt adgang til buggy. KM har i sin tid lavet en mappe med praktiske forhold omkring banekontrol. Den skal lige opdateres.
  • Baneudvalg (CAL). Robotten, vi har haft på prøve, har kørt aldeles upåklageligt. Klipper fint. Der mangler endnu nogle tal, før den kan bedømmes endeligt, men det er nok vejen frem. Bunker på toppen af hul 1 fyldes op, så der bliver en græsklædt lavning. Bunkeren i venstre på hul 17 planlægges forstørret 3 – 4 gange for at give større udfordring til de langtslående.
  • Begynderudvalg (PS). Intet nyt i forhold til sidst. En enkelt begynder har måttet stoppet p.gr.a. rygproblemer.
  • Eliteudvalg (LR). Intet.
  • Juniorudvalg (LR). Intet.
  • Regel- og handicapudvalg (ALE). Intet.
  • Sponsorudvalg (PR). Som nævnt arbejdes der på at forøge indtægterne til det budgetterede.
  • Turneringsudvalg (LR). Intet.
  • UGE 29 udvalg (KM). Opstartsmøde har været afholdt. Opfølgning er planlagt. Teltet til terrassen trænger til udskiftning. Der kan muligvis erhverves et brugt.
 1. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  • Modtaget mail vedr. CO2 PS. Se evt. http://www.ourclimate.dk. Det fremsendte materiale blev kort gennemgået. Bestyrelsen takker nej til at indgå aftale med firmaet. PS svarer.
  • Aabenraa Arena. Ronni har skitseret et projekt til styrkelse af primært junior- og elitearbejdet i Arena Aabenraa. Bestyrelsen anbefaler projektet igangsat til efteråret. FU skal forhandle en kontrakt i hus. Detaljer omkring projektet offentliggøres senere.
  • Henvendelse fra Golfbladet. (PS). Golfbladet har henvendt sig vedr. annoncering. Bestyrelsen takker nej. PS svarer.
  • Henvendelse fra Jyske Vestkysten. (PS). Jyske Vestkysten kører en annonce/artikelkampagne under overskriften ”Det kan vi i Aabenraa”. Bestyrelsen takker nej. PS
 1. Henvendelser fra medlemmer/indkomne forslag.
  • Der er kommet forslag om, at det bør være muligt at tegne HIO forsikring ved klubbens turneringer. Bestyrelsen kan imødekomme forslaget og foreslår, at deltagere i turneringer fremadrettet kan vælge mellem den almindelige matchfee eller matchfee inkl. HIO forsikring. Der lægges 20,- kr. oveni den almindelige matchfee.
  • Der er p.t. bøvl med boldmaskinen. CAL tager affære.
 1.  Evt
  • Intet

 

Referent: Preben Skellgaard

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.