Forlængelse af COVID restriktioner…

De restriktioner der trådte i kraft i starten af året er jo nu blevet forlænget og der er kommet nyt fra DGU.

Nedenstående er et relevant uddrag af disse anbefalinger og udsendes som orientering fra Aabenraa Golfklub. Du kan læse alle DGUs anbefalinger her

Anbefalinger til spil på banen

 1. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 2. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter på banen.
   

Anbefalinger vedr. brug af træningsfaciliteter

 1. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 2. Indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden.
 3. Forsamlingsforbudet bør indtænkes i forhold til træningsfaciliteterne, så det til enhver tid sikres, at det samlede antal personer ikke overskrider maximum på 5 personer for et givet område. Her bør golfklubben ligeledes overveje lokale forhold som f.eks. 1. tee, puttinggreen, bagrum, parkeringsplads eller andre faciliteter, som påvirker det samlede antal personer, der forsamles i området.
 4. Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 5. Trænes der i flere grupper á op til 5 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
 6. En stor driving range eller putting green kan evt. inddeles i flere områder, hvor der maksimalt kan være 5 personer i hvert område. Der skal være minimum to meter mellem hvert område. Sørg for tydelig skiltning.
 7. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Blandt andet i forbindelse med boldmaskine, spande, opsamler og andre potentielle smittekilder omkring træningsfaciliteterne. Opsæt evt. håndsprit.
   
 8. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter (flag på putting green, boldmaskine mv).

Anbefalinger til træning (DGU & PGA)

 1. Træneren bør blive hjemme og aflyse samtlige lektioner, såfremt træneren har sygdomssymptomer som snue, hoste eller feber.
 2. Træneren bør til enhver tid sikre minimum 2 meters afstand til elever og overholde sundhedsstyrelsens anbefalinger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 3. Der kan trænes i grupper af maksimalt 5 personer inkl. træner, deltagere må ikke skifte mellem forskellige grupper under aktiviteten.
 4. Trænes der i flere grupper á op til 5 personer, skal det sikres, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Minimumsafstanden mellem grupperne er 2 meter og i dette tilfælde bør det tydeligt markeres hvor grupperne kan holde til evt. ved brug at snor, spray i græsset mv.
 5. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
 6. Proshoppen skal holde lukket til og med 28. februar 2021.
   

Anbefalinger vedr. klubhuset

 1. Klubhuset og indendørs træningsfaciliteter skal holdes lukket for offentligheden. Der kan gives adgang for professionelle golfspillere og landsholdsspillere (pige-, drenge-, dame- og herre-trupper) inkl. deres træner. Disse kan fortsat anvende indendørsarealer, som er lukket for offentligheden. Dog kan der være adgang til restauranten for take away. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 5 personer.
 2. Bagrum og toiletter kan benyttes. Vær opmærksom på forsamlingsforbuddet på max 5 personer.
 3. Proshoppen skal holde lukket frem til den 28. februar 2021.
 4. Sikre mindst 4 m2 tilgængeligt gulvareal pr. 1 person. 
 5. Fra den 29. oktober 2020 indføres krav om brug af mundbind indendørs i offentligt tilgængelige faciliteter såsom klubhus, proshop og bagrum. Dette gælder ikke for arbejdspladser såsom sekretariat, kontorlokaler og greenkeeperfaciliteter. 
 6. Vær opmærksom på rengøring af fælles berøringspunkter
 7. Sørg for håndsprit ved indgangen til klubhuset og til mødelokaler.
 8. Opsæt informationsmateriale om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.
   

Anbefalinger til den enkelte golfspiller

 1. Er du syg eller har symptomer, så bliv hjemme.
 2. Hold minimum 2 meters afstand til andre golfspillere.
 3. DGU anbefaler generelt at golfspillere udvælger faste spille- og træningsmakkere så regeringens anbefalinger om at se max 5 personer ud over dem fra sin husstand kan overholdes
 4. Undgå fysisk kontakt med andre golfspillere. 
 5. Hold den anbefalede afstand til golfklubbens ansatte/frivillige og efterlev deres anvisninger.
 6. Medbring håndsprit og afsprit jævnligt hænderne.
 7. Begræns så vidt muligt berøring af flagstangen eller andre kontaktpunkter som berøres af mange personer.
 8. For “personer i øget risiko” gruppen har Sundhedsstyrelsen særlige anbefalinger. Læs mere her: https://www.sst.dk/da/corona/personer-i-oeget-risiko

Læs DGU’s opdaterede anbefalinger her

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.