Referat Bestyrelsesmøde, 11. juni 2024

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 11. juni 2024, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Preben Skellgaard (PS), Rasmus Christensen (RC), Jan Povlsen (JP), Brian Mattich (BM), Ole Højen (OH), Anne Louise Erholt (ALE),

Afbud: Jytte Callesen (JC), Peter Riggelsen (PR), Carl Aage Lassen (CAL)

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Ingen bemærkninger.

 

 1. Efterretninger
 • G7 møde i Haderslev. De to væsentligste punkter Sønderjysk Mesterskab og oplæg til turistsamarbejde. Mesterskabet bevares. Sønderjyllands Golfklub laver oplæg til turneringsproportioner. Turistsamarbejdet, hvor gæster kunne købe fx 2- eller 3- dages greenfeebilletter og spille valgfrie baner. Vi takker nej. Administrativt for tungt.
 • Stierne gennem vores bane. CAL. Stien er rettet op i henhold til Lokalplan. Kommunen inviteret til besigtigelse.
 • PS. Vi har ændret abonnement, så der spares ca. 16.000, – kr. pr. år
 • Starterhus, Sydbank. BM/JC. Sydbank har bevilliget 50.000, – kr. til et starterhus.
 • Gødning i fremtiden. PS. Chefgreenkeeper afprøver for tiden en ny type gødning. Det tegner lovende, og så kan der spares penge ved at skifte.

 

 1. Status på igangværende sager
 • Revision af vedtægter. JP/OH. Processen kører. Arbejdet skal være færdigt inden årsskiftet.
 • Klubbens ynglinge. PS. Klubbens ynglinge er blevet spurgt med hensyn til, hvad klubben kunne gøre bedre for gruppen. Der har ikke været respons.
 • Malersponsor til mødelokale. Der er sponsor til malerarbejdet. Processen er sat i gang.
 • Skridsikring af bro til green 18. Der monteres 8 mm lister hele vejen, således som der er gjort i hver ende af broen nu.

 

 1. Økonomi og medlemssituation
 • Økonomi (OH). Vi er lidt bagud. Skyldes bl.a. manglende sponsorindtægter, som dog er på vej for en dels vedkommende.
 • 579 aktive 40 passive.

 

 1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 • Aktivitetsudvalg (JC). Alt er klar til familiedag 6. juli.
 • Arbejdsgrupperne (PS). Intet
 • Baneudvalg (CAL). Buggyer efterset. Fremover holdes baneudvalgsmøde sidste torsdag i måneden. Kommune og Løjt stigruppe skal besigtige den offentlige sti gennem banen. Højtryksrensning af broen er udsat.
 • Begynderudvalg (PS). Der er aktuelt 14 begyndere, der endnu ikke har afsluttet undervisning hos Ronni og fået lokal spilleret.
 • Eliteudvalg (ALE). Intet.
 • Juniorudvalg (RC/BM). Højt aktivitetsniveau. Der er lavet en ambitiøs træningsplan for junior eliten.
 • Regel- og handicapudvalg (BM). Lokalregler vedr. robotklipperne. Udkommer med et lille nyhedsbrev om robotter og golfreglerne.
 • (JP). Der er sponsordag den 30. august. René Aagaard Andersen er indtrådt i udvalget. Der arbejdes med revision af sponsorkonceptet. JP har besøgt en række sponsorer og fået fornyet aftalerne.
 • Turneringsudvalg (ALE). Klubturnering måtte aflyses på grund af få tilmeldinger. Herreklubben var på golftur den pågældende dag.
 • UGE 29 udvalg. Intet.

 

 1. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 • Overvågning udendørs og indendørs. Vi opsætter en række kameraer indendørs og udendørs. Vi kan selv stå for opsætning mv. OH.
 • Køb af buggy. Bestyrelsen takker nej til at købe brugt buggy. Prisen vurderes at være for høj.
 • Trængsel på banen om formiddagen i weekenden. Klubben har modtaget en enkelt klage over kø på banen. Klagen er besvaret. Fremover vil der komme en servicemeddelelse op ved booking af starttid i weekenden. Rettigheder for 1- og 2-bolde præciseres.

 

 1. Henvendelser fra medlemmer/indkomne forslag.
 • Udfasning af bagmærke??? På sigt udfases bagmærkerne. Det er en logistisk udfordring med udskiftning af årsmærker hvert år.

 

 1.  Evt.
 • Vi er tilbudt at blive en del af greenfee samarbejdet E 20. JP undersøger detaljerne og FU bemyndiges til at træffe afgørelse i sagen.
 • Køleskabet med Faxe Kondi Pro er blevet taget godt imod. Det fungerer rigtig fint med mobilepay. Tilsyneladende husker alle at betale. Bestyrelsen agter at gå et skridt videre i denne retning. Vi låser kaffeautomaten op, så der også her kan betales med mobilepay for en stor eller lille kop kaffe.
 • Skærmen over fadølsanlæg flyttes sammen med anlæg til endevæggen, hvor selve pc’en så kan placeres i depotrum for at forbygge tyveri.
 • Skærmen med fotos fra klubben er en sand strømsluger, så den tages ud af drift. Søges erstattet med en energirig skærm.
 • Bør turneringer/sponsorturneringer placeres lørdage eller søndage. Vi skal finde argumenter for det ene og det andet til næste møde.

Referent: Preben Skellgaard

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub.