Bestyrelsesmøde, 12. september 2023

Referat bestyrelsesmøde 12/9-2023

Deltagere: Preben Skellgaard, Ole Højen, Lars Rømer, Anne Louise Erholt, Carl Aage Lassen.

Afbud: Jytte Callesen, Klaus M. Jensen, Peter Riggelsen

 1. Godkendelse af referat 10/8-2023
 2. Efterretninger.
  • Ronni har fået gang i Arenaen og fået prøvespillet området med hjælp fra elever fra omliggende skoler. Der var god tilslutning og meget travlt.
  • Greenkeepers hævn blev droppet da der var for få tilmeldte. PS redegjorde for beslutningen om at ændre til den til en Boliga turnering, da de jo var  sponsor.  Greenkeepers hævn stilles i bero og vi ser tiden an.
  • Sønderjysk mesterskab afholdes i Aabenraa golfklub.
 1. Status på igangværende sager.
  • G-drev er endnu ikke taget i brug.?
  • Tilbud fra Club Car ang. udskiftning af buggy,s, ny leasing.
  • Bortsalg af brugt/ nyt golfudstyr (Anne Louise) er på sagen.
  • Der er styr på personale til at grille ved arrangementer.
 1. Økonomi: (OH)
  • Vi halter lidt bagud i flg. budget.
  • Medlemmer 607
 1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmer ansvarsområde
  • Aktivitetsudvalg. JC. 13 tilmeldte til kommende gratis prøve weekend
  • Arbejdsgrupper (PS).  Sidste hold nybegyndere er så småt ved at være kørt igennem
  • Preben behøver hjælp fremadrettet i begynderudvalget. Benny T. og Anne Louise er klar på opgaven.
  • Baneudvalg (CAL):  Udleveret rapport over Banestatus, maskinpark, personale.
  • Hængeparti, sikkerhedsnet hul 11.
  • Besøg af konsulent fra DGU, afventer rapport.
  • Ønske om robotter i 2024??
 1. Evt.
  • Ønsker om at lavet en oversigt over indkøb, hvem gør hvad.
  • Indkørsel til klubben trænger til en renovering efter regnskyl.
  • Gennemgang af bygninger samt broen til hul 18, som trænger til renovering. (Sker når Ole S. er tilbage)

    Referat: Carl Aage Lassen

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.