Bestyrelsesmøde, 13. februar 2024

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 13. februar 2024, kl. 18.30

 

Sted: Aabenraa Golfklub

 

Deltagere: Preben Skellgaard (PS), Jytte Callesen, (JC), Rasmus Christensen (RC), Jan Povlsen (JP), Peter Riggelsen (PR), Brian Mattich (BM)

Afbud: Ole Højen (OH), Anne Louise Erholt (ALE), Carl Aage Lassen (CAL)

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Godkendt.

 

 1. Den nye bestyrelse. Arbejdsfordeling mv.
  En kort runde omkring mulig fordeling af opgaverne/repræsentation i udvalg mv. Deltagelse i økonomiudvalg.

 

 1. Efterretninger
 • Indoor golf. Brugen af indoor har ikke været helt så udbredt, som forventet. Skyldes sikkert i nogen grad, at simulatoren ikke kom op at køre som forventet.
 • Leasingaftalerne er nu klar til underskrift. Robotterne forventes i gang i april måned.
 • Greenbunker på hul 5. Bunkeren vil blive erstattet af et roll-off område. Den vejledende afstemning på Facebook viste flertal for at sløjfe bunkeren.

 

 1. Status på igangværende sager
 • Opfølgning på generalforsamlingen. Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger.
 • Containere vil blive opsat forenden af klubhuset.
 • Regulering af priser på greenfee. Alle priser er blevet hævet med 50,- kr.

 

 1. Økonomi og medlemssituation
 • Økonomi (OH). Intet.
 • 562. Det svarer til, at vi har mistet 10%. Normalt ifølge DGU.

 

 1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 • Aktivitetsudvalg (JC). Gratis weekender og spil-med-dage er på plads.
 • Arbejdsgrupperne (PS). Intet.
 • Baneudvalg (CAL). Er i dialog med Kommunen om stien på vores bane.
 • Begynderudvalg (PS). Intet.
 • Eliteudvalg (ALE). Intet
 • Juniorudvalg (RC/BM). Det er et stort ønske at få markeret nogle junior teesteder på hul 1 – 9. Sløjfen skal rates, så der kan handicap reguleres.
 • Regel- og handicapudvalg (ALE). Intet.
 • Sponsorudvalg. JP indtræder. Overtager formandsposten og går i gang med en reorganisering.
 • Turneringsudvalg (). Intet.
 • UGE 29 udvalg. Klaus forbliver ankermand i 2024. Opstartsmøde 18. februar.

 

 1. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 • Gennemgang af klubbens vedtægter med henblik på opdatering. Forslag til opdatering bør laves i god tid før kommende generalforsamling.
 • Nedsættelse af et økonomiudvalg. PS finder en dato og indkalder til første møde.
 • Trykte baneguides. Gæstemodtagerne er blevet spurgt omkring behovet. Efterspørgslen er ret beskeden. Vi vil ikke bestille trykte guides.
 • Projekt ”Vilde blomster”. Flere baner har indført zoner med vilde blomster. Vi går efter forslag fra Per Ditlev med på bølge. JC vil søge fondsmidler.
 • Søge tilskud til spilledragter til juniorer. JC vil søge fonde. RC og BM bidrager snarest med baggrundsoplysninger.

 

 1. Henvendelser fra medlemmer/indkomne forslag.
 • Klubsamarbejdet GREENFEE CLUB NO. 1. PS har undersøgt sagen. Der er 7 deltagende klubber. Medlemmerne i en deltagende klub kan for 950,- kr. erhverve retten til at spille gratis i de øvrige klubber. 10 gange pr. år. Vi vil næppe kunne blive optaget i klubben. Vi ligger simpelthen for tæt på de øvrige klubber. Det vil kunne føre til ”kannibalisering”, som det blev udtrykt. Bestyrelsen vil tydeliggøre vores greenfeeaftaler for medlemmerne, da de måske ikke er alment kendte.

 

 1.  Evt.
 • Intet

 

Referent 

Preben Skellgaard 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.