Bestyrelsesmøde 14. november 2023

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 14. november 2023, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Ole Højen (OH), Preben Skellgaard (PS), Anne Louise Erholt (ALE), Lars Rømer (LR), Klaus Milton Jensen (KM),

Afbud: Jytte Callesen, (JC), Carl Aage Lassen (CAL), Peter Riggelsen (PR)

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Godkendt.
 2. Efterretninger
 • Status på begyndere fra årgang 2023. 57 har tegnet prøvemedlemskab. 8 er stoppet. 5 er overført til 2024. Netto tilgang 44.
 • DGU regionalmøde i Tønder. Referat fra mødet gennemgået. Præsentation sendt til alle bestyrelsesmedlemmer.
 • Indoor golf. Udslagsmåtter og puttebaner klar. Simulator afventer desværre stadig godkendelse af brandmyndigheder. Godt og vel 60 medlemmer har tegnet abonnement. Ynglinge med gyldigt studiekort kan opnå 50% studenterrabat på abonnement.
 • Forsikring af maskinpark. Maskinparken er forsvarligt forsikret. Ingen grund til ændringer.
 1. Status på igangværende sager
 • Rating af banen – skal vi ændre? Ikke nødvendigt at ændre på nugældende rating og konverteringstabel. Etablering af blå sløjfe (52) og ny rating af banen kan muligvis blive et projekt i efteråret 2024.
 1. Økonomi og medlemssituation
 • Økonomi (OH). Vi er stadig bagud i forhold til budget.
 • 633.
 1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
 • Aktivitetsudvalg (JC). Vi har fastlagt programmet for gratis weekend, 3 datoer (forår, sommer og efterår). Golfens Dag 2024 er ikke fastlagt endnu fra DGU. Spil-med-dag er heller ikke fastlagt endnu, jeg får datoer fra Ronni, når han har lavet begynderhold start for 2024.
 • Arbejdsgrupperne (PS). Programsat møde aflyst på grund af for få tilmeldinger.
 • Baneudvalg (CAL). Banen midlertidigt lukket. Lukning anbefales forlænget med en uge. River fjernet fra bunkers.
 • Begynderudvalg (PS). Intet.
 • Eliteudvalg (LR). Træning startet i Arenaen.
 • Juniorudvalg (LR). Træningen startet i Arenaen.
 • Regel- og handicapudvalg (ALE). Klar med et månedligt indlæg. Har forberedt midlertidig lokalregel for bunker.
 • Sponsorudvalg (OH). Intet
 • Turneringsudvalg (LR). Afholdt et enkelt møde.
 • UGE 29 udvalg (KM). Intet.
 1. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
 • Affaldshåndtering på banen. Der var enighed om at begynde på affaldssortering fra kommende sæson. Hvad man bringer med ud på banen, bringer man med ind igen og affaldssorterer. Containere opsættes ved gavlen af klubhuset, så de passeres, når man turner.
 • Automaterne. OH undersøger, om vi kan slippe fri af lejekontrakterne. Overgå til køleskabe med videoovervågning.
 • Skal vi invitere til medlemsmøde i 2024? Afventer, om der fremkommer ønske herom fra medlemmer.
 • Gaver til klubben. Det går langsomt.
 • Under Par Challenge? Skal vi være med i 2024? Vi takker nej.
 • Bag-mærker – kan de undværes. Der er stemning for at beholde bag-mærkerne. Det gør det nemmere for banekontrollen. Evt. nyt design?
 • Regler for udlejning af klubhuset. Medlemmer af klubben samt sponsorer kan leje klublokaler på tidspunkter, hvor det ikke er til gene for klubben. Prisen skal ligge på niveau med prisen for at leje forsamlingshuset i Løjt.
 1. Henvendelser fra medlemmer/indkomne forslag.
 • Pub-op menu i weekender angående kø/trængsel på banen. God idé, så de, der bestiller tid er orienteret.
 • Forespørgsel om fritspilsaftale med Tange Sø Golfklub. Der er p.t. ikke stemning i bestyrelsen for at indgå fritspilsaftale udover den, der eksisterer med Benniksgaard
 1.  Eventuelt
 • Blokering af banen skal begrænses til det nødvendige. Fravær af starttider er en af de største årsager til utilfredshed (DGU).

 

Referent: Preben Skellgaard

 

 

 

 

 

 

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.