Bestyrelsesmøde, 17. januar 2023

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 17. januar 2023, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH), Preben Skellgaard (PS), Lars Rømer (LR), Jytte Callesen, (JC), Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR), Asger Stenhøj Schmidt (AS).

Afbud: CAL

1 Godkendelse af referat fra seneste møde. Godkendt.

2 Efterretninger

 • AAGK skal være vært for G 7 møde i februar.

3 Status på igangværende sager

 •  Simulatorgolf. Status quo.
 • G-drev till referater fra udvalgene. Drevet er opdateret klargjort.
 • Nye trollyer. Sagen parkeres indtil videre.

4 Økonomi og medlemssituation

 • Medlemstal: 568
 • Udkast til årsregnskab gennemgået. Kommer ud af 2022 med et overskud på ca. 14.000, – kr. En del af klubbens indkøbsaftaler skal revurderes. Klubben får en robotklipper til fairways på prøve. På sigt skal en grøn omstilling af klipningen overvejes. Skift fra diesel til el. Evt. produceret via egne solceller. De stigende elpriser nødvendiggør en tilpasning af priserne for opbevaring af golfbiler og leje af bagrum med el.

5 Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder

 • Aktivitetsudvalg (JC). Der er planlagt en lang række hverveaktiviteter for 2023. Første aktivitet bliver et gratis weekendarrangement, hvortil der allerede er 10 tilmeldte. Foruden de velkendte aktiviteter som ”Spil-med-dag”, ”Golfens dag” samt ”Kvinder og Golf” er der helt nye tiltag i støbeskeen: ”Golf for enlige, enker og enkemænd” og ”Firmagolf”. Gennemførelsen af disse mange aktiviteter forudsætter en hel del frivillige hjælpere. Datoer mv. vil løbende fremgå af klubbens hjemmeside.
 • Arbejdsgrupperne (AS). Der er afholdt 2 ud 3 møder arbejdsgrupperne. Møderne har været konstruktive og givende. Der er fremkommet en del punkter, der løbende skal følges op på. AS tager nu løbende kontakt til en række medlemmer, der har udtryk vilje til at være frivillig hjælper.
 • Baneudvalg (CAL). Intet
 • Begynderudvalg (PS). Begynderhold for 2023 er oprettet og kan findes på hjemmesiden, ligesom datoer for årets regelkurser.
 • Eliteudvalg (LR). Udvalget er klar med årets program. Der er lavet regler for deltagelse i eliten. Bl.a. forpligter elitespillerne sig til at hjælpe ved klubarrangementer. 3 gange pr. år. Der er kommet 6 nye elitespillere til.
 • Regel- og handicapudvalg (LR). Intet.
 • Sponsorudvalg (PC). Der mangler fortsat sponsorer.
 • Turneringsudvalg (LR). Årsplanlægningen er på plads.

6 Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling

 • Generalforsamling 2023. Der skal udsendes indkaldelse/dagsorden. KM ansvarlig. Bestyrelsen vil fremsætte forslag til ændringer i vedtægterne samt regulering af kontingentsatser.
 • Praktisk hjælp til indkøb (drikkevarer, forplejning og automatvarer). Bestyrelsen ser gerne, at der udnævnes en fast indkøber. Der skal ligeledes findes et medlem, der vil forestå bestilling af drikkevarer. Bestyrelsen vil kontakte et par medlemmer.
 • Hvervefremstød – ny flyer. Der er fremstillet en ny flyer, som gerne skulle distribueres bredt, biblioteker, fitnesscentre mv.

7 Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag. Ingen indkomne forslag.

8 Eventuelt. Intet.

Referent 
Preben Skellgaard

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.