Bestyrelsesmøde, 12. marts 2024

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 12. marts 2024, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Preben Skellgaard (PS), Jytte Callesen, (JC), Rasmus Christensen (RC), , Brian Mattich (BM), Ole Højen (OH), Anne Louise Erholt (ALE), Carl Aage Lassen (CAL)

Afbud: Peter Riggelsen (PR), Jan Povlsen (JP)

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde. Ingen bemærkninger. 
 1. Efterretninger
  • Per har lavet en grundig planlægning, og nu er robotterne er nu sat i drift.
  • Hosting af klubmails. Klubbens mail er flyttet til Compupartner, som også hoster vores hjemmeside. Derved sparer vi lidt over 30 euro pr. måned.
  • Møde med PGA angående ny træner. Træner og formand har holdt møde med PGA. Der er efterfølgende lavet en beskrivelse af forventninger til ny træner samt de vilkår, klubben kan tilbyde. Største udfordring bliver nok, at få en ny træner til at flytte efter jobbet.
  • Udveksling af greenfee billetter. Vi er igen med i en ordning om udveksling af greenfee billetter. 20 klubber er med. Vi modtager 10 fra hver klub.
 1. Status på igangværende sager
  • Containere vil blive opsat forenden af klubhuset. CAL koordinerer med Per Ditlev.
  • Regulering af priser på greenfee ved turneringer og turneringsfee. Vores turneringsfee vil være 100,- kr. Halv pris for juniorer. Greenfee ved turneringer ændres til 250,- kr.
  • Spillertøj til juniorerne. Der arbejdes videre med sagen.
 1. Økonomi og medlemssituation
  • Økonomi (OH). Følger stort set budgettet.
  • 540 aktive. 40 passive.
 1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  • Aktivitetsudvalg (JC). Foreløbig 9 tilmeldte til første arrangement. JC har søgt en del sponsorater. Bl.a. til et nyt starterhus.
  • Arbejdsgrupperne (PS). Intet.
  • Baneudvalg (CAL). Intet.
  • Begynderudvalg (PS). Meget få nye prøvemedlemmer.
  • Eliteudvalg (ALE). Intet.
  • Juniorudvalg (RC/BM). Der afholdes opstartsmøder i indeværende uge. Glæder sig til etablering af junior teesteder.
  • Regel- og handicapudvalg (BM). Intet.
  • (JP). Intet.
  • Turneringsudvalg (ALE). Alle turneringer er planlagt og lagt i kalender. Der skal kigges på en deadline for sponsorerne. De velkendte pokaler fra klubmesterskabet afskaffes. Det skal være muligt at erhverve en erindringsmedalje, brugerbetalt. Der ønskes buggy til turneringslederen.
  • UGE 29 udvalg. Der har været afholdt opstartsmøde.
 1. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  • Gennemgang af klubbens vedtægter med henblik på opdatering. Forslag til opdatering bør laves i god tid før kommende generalforsamling. JP og OH udarbejder et oplæg til revision.
  • Behovet for flere medlemstyper blev drøftet. Vi fastholder de nuværende.
  • Projekt ”Vilde blomster”. Intet nyt.
  • Juniorernes deltagelse i D-Tour. Der spilles 6 turneringer. Klubben vil dække udgiften til turneringsfee.
  • Greenbunker på hul 5. Der var overbevisende flertal for at bevare bunkeren. Der blev holdt en uforpligtende afstemning på Facebook. Bestyrelsen vurderer, at den ikke kan tages til indtægt for medlemmernes mening på grund af ret få deltagere.
  • Den store kopimaskine. Maskinen skrottes. Den er p.t. defekt. Vi kan måske gratis arve en farveprinter.
  • Forplejning ved matcher. Drøftede regler for hvem, der må sælge hvad i forbindelse med turneringer. Som hovedregel skal alt salg ske via Aabenraa Golfklub.
  • Er det noget? Bilag pr. mail. Der er baner i både Løjt og Genner. Det vil næppe være rentabelt at anlægge og vedligeholde en bane, hvor den gamle par 3 bane lå.
 1. Henvendelser fra medlemmer/indkomne forslag.
  • Indretning af det store mødelokale. Bilag pr. mail. CAL vil sammen med Ole Svenningsen invitere til et møde, hvor medlemmer kan få lejlighed til at komme med inputs til indretning af lokalet, så det virker mere indbydende/inviterende.
 1. Eventuelt
  • En buggy – måske flere buggyer skal have skiftet batterier.
  • Der bliver snart lavet revision af udlejede skabe. Er der skabe, der bliver benyttet uden betaling, blive det tømt – låsen klippet.
  • Opbevarede monobuggyer skal være forsynet med ejerforhold.

Referent.       Preben Skellgaard

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.