Bestyrelsesmøde, 13. september 2022

Referat fra bestyrelsesmøde tirsdag den 13. september 2022, kl. 18.30

Sted: Aabenraa Golfklub

Deltagere: Klaus Milton Jensen (KM), Ole Højen (OH), Preben Skellgaard (PS),

Carl Aage Lassen (CAL), Jytte Callesen, (JC), Palle Christensen (PC), Peter Riggelsen (PR), Asger Stenhøj Schmidt (AS).

Afbud: Lars Rømer (LR),

 

Dagsorden

 1. Godkendelse af referat fra seneste møde
  • Ingen kommentarer
 1. Efterretninger
  • Gæsteundersøgelse. Gæsteundersøgelsen viser, at vore bunkers ikke lever op til standarden for resten af banen. Enkelte peger på mangler ved skiltningen. Som ved tidligere undersøgelser efterlyser flere restaurant og butik.
  • Vi er fortsat bagud med forventede antal af greenfeegæster.
  • Golfhusets adresse er Sandskærvej 152. Det skal rettes på hjemmeside og alle andre steder, hvor adressen nævnes.
  • Banen skal rutinemæssigt rates om i 2023. De ændringer, dette måtte afstedkomme, implementeres i 2024 – normal praksis ifølge DGU.
  • Der er kommet byggetilladelse til antennemast på parkeringspladsen. Fundamentet bliver 8 x 8 meter. Højden 42 meter.
 1. Status på igangværende sager
  • Sagen kommer til at trække i langdrag. Da facaden bliver ændret, skal byggesagen i nabohøring. En proces der tager ca. 20 uger. Ombygning kan derfor tidligst påbegyndes i 2023. Muligheden for at kunne disponere over et egnet lokale i Løjt feriecentret skal undersøges som en midlertidig løsning.
  • G-drev til referater fra udvalgene. AS og JC har været i gang med at undersøge nuværende drev. Det forekommer at være en større opgave at få struktureret og ryddet og. Arbejdet fortsætter.
  • Råd/svamp i bagrum. Taget er blevet repareret som en forsikringsskade. Der skal nu etableres bedre ventilation i bag-rummet.
  • Skiltning på hul 10. Intet nyt.
  • Nye trollyer. Intet nyt.
  • Regulering af rabat, så medlemmer fra AAGK og Sønderjyllands golfklub stilles lige. Rabatten til medlemmer fra Sønderjyllands golfklub reduceres med 50,- kr. med øjeblikkelig virkning.
 1. Økonomi og medlemssituation
  • Vi er stadig bagud i forhold til budgettet. Elprisernes himmelflugt har ikke gjort det bedre. Der er en efterregning ca. 38.000, – kr. Alle muligheder for at spare på el, skal undersøges. Der er bl.a. nu sat timere på automater mv. Generelt er det jo kendt at alle energipriser er steget, også brændstof.
  • Vi må forvente et mindre underskud i indeværende år, ligesom vi må forvente, at det bliver nødvendigt med en vis kontingentstigning, nærmere herom senere.
  • Indsamling af medlemsgaver skal sættes i gang nu.
  • Pt. 638 medlemmer. Der er på nuværende tidspunkt registreret 19 udmeldinger med virkning fra årsskiftet 22/23.
 1. Rapport fra bestyrelsesmedlemmernes ansvarsområder
  • Aktivitetsudvalg: JC er aktuelt i dialog med Aabenraa Kommune om diverse tiltag.
  • Baneudvalg:
   • Greens er i top, teesteder er for de fleste ok.
   • Propningen er overstået. Overraskende er filtlaget næsten væk. Der er proppet ned til 15-18 cm. Efterfølgende er der tilført ca. 60 tons materiale ved topdressingen.
   • Puttinggreen er dog i dårlig stand. Halvdelen af puttinggreen lukkes, så den kan få ro.
   • Mange medlemmer slår bolde ud selv om der køres og samles bolde op. Heldigvis er ingen blevet ramt, men det er tæt på. Vi må derfor overveje helt at lukke driving range når der samles bolde op.
   • Per vil få en DGU-konsulent herned og kigge på vores søer og eventuelt nye vanddepoter. De har ekspertisen og juraen bag sig.
   • Vi har fået råderet over ARWOS vanddepotet ved hul 9, men der kan først ske en officiel overdragelse i 2026. Vi må dog godt begynde at ”regulere” området, fjerne trådnet og træer. I denne forbindelse er det også ønsket at der udtyndes blandt træerne bag 18. green.
   • Vores nye træer har det fint takket være en fantastisk vandingsgruppe.
  • Begynderudvalg: De sidste begyndere fra i år er nu ved at være klar med lokal spilleret.
  • Eliteudvalg: Intet
  • Regel- og handicapudvalg. Intet
  • Sponsorudvalg: Holder møde den 22. september.
  • Turneringsudvalg: Der er kun 16 tilmeldte til turneringen søndag.
 1. Kommende aktiviteter/opgaver – planlægning og ansvarsfordeling
  • Regulering af priser/kontingent. Bestyrelsen kan allerede nu varsle en uundgåelig stigning i kontingent det kommende år. Forslag til regulering offentliggøres med bestyrelsesreferat for oktober måned.
  • Kommende møde med arbejdsgrupperne. AS. Alle medlemmer af arbejdsgrupperne vil blive kontaktet og inviteret til møde inden december. Der skal gøres status og planlægges for 2023.
  • Gratis arrangement 17/18 september. Der er 15 tilmeldte. Medlemmer fra Klub 37 træder til som praktisk hjælp i forbindelse med spil på banen.

 7. Henvendelser fra medlemmerne/indkomne forslag

  • Måske kunne vi lave et tilbud på Greenfee med et klippekort på 8 klip 1200 kr. og så begynde at sælge dem op til jul som julegave på nettet. Bestyrelsen forudser en del logistiske udfordringer ved forslaget, ligesom kontrol kan blive en udfordring.
  • Situation i bagrum. Manglende betaling. De bag-skabe, der har været benyttet uden betaling er nu blevet ryddet.
 1. Eventuelt
  • Der er fundet ny sponsor til scorekort.
  • Der er bestilt bolde til drivingrange.
  • Prisen for et prøvemedlemskab bør sættes op til 750, – kr. Stadig sådan, at beløbet modregnes ved tegning af fuldtids medlemskab. Skal vedtages i forbindelse med regulering af priser.
  • Vi skifter sikkerhedsleverandør. Billigere abonnement, bedre udstyr, bedre overvågning, bl.a. af driving range.

Referent: Preben Skellgaard

Udgivet i Nyt fra Aabenraa Golfklub, Referater Bestyrelsesmøder.